Grudzień

Drodzy Rodzice,

Mamy już grudzień, a w grudniu....

3-latki w listopadzie zaczęły poznawać pokoje wraz z czynnościami w każdym z nich. W przedpokoju (hall) ściągały buty i płaszcz (take off), w łazience (bathroom) myły ręce (wash your hands), w kuchni (kitchen) robiły kanapki (make a sandwich), itp. Jeśli czas pozwoli, to poznamy jeszcze kilka kolorów: black /blæk/, white /waɪt/, brown /braʊn/. Piosenka na ten miesiąc to: Hej diddle diddle.     

4-latki uczą się części ciała: głowa – head /hed/, ramiona – shoulders /ˈʃəʊl.dərs/, kolana – knees /niːs/, palce stóp – toes /təʊs/, włosy – hair /heər/, ucho – ear /ɪər/, usta – mouth /maʊθ/, nos – nose /nəʊz/, oczy – eyes /aɪs/, brzuch – belly /ˈbel.i/. W rytm części ciała śpiewamy piosenkę. Śpiewamy: Hej diddle diddle.     

5-latki lada dzień zaczną poznawać: książka - book /bʊk/, bidon - water bottle /ˈwɔː.tə ˌbɒt.əl/, ołówek - pencil /ˈpen.səl/, gumka - rubber /ˈrʌb.ər/, piórnik - pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/, plecak – bag, kanapnik – lunch box / /lʌntʃ. bɒks/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to: How many…..? (Ile ….?) Będziemy śpiewać piosenkę o niegrzecznych małpkach: Five little monkeys jumping on the bed.

6-latki zaczęły poznawanie czynności: rzucać – throw /θrəʊ/, kopać – kick /kɪk/, biegać – run /rʌn/, łapać – catch /kætʃ/, śpiewać – sing /sɪŋ/, wspinać – climb /klaɪm/, skakać – jump /dʒʌmp/, rysować – draw /drɔː/. Będziemy wykorzystywać formę: I can…. Potrafię./I can’t…… Nie potrafię. Będziemy śpiewać piosenkę o niegrzecznych małpkach: Five little monkeys jumping on the bed.