Wrzesień 2021

 

Thought of September

 

Thought of the month sep 2021

 

W przedszkolnej sali jesteś WAŻNY, KOCHANY, SZANOWANY. 

Jesteś częścią zespołu! Jesteś WARTOŚCIOWY

odnosisz sukcesysłuchamy Cię!

 

 

Drodzy Rodzice,

Po pełnych wrażeń wakacjach dzieci wróciły do przedszkola pełne wigoru i zapału do nauki i zabawy.

Obecnie najmłodsze dzieci (3-latki) zapoznają się z zasadami panującymi na zajęciach. Wkrótce poznają podstawowe zwroty: Hello, goodbye, thank you. Będą także śpiewać piosenkę o jesiennych zbiorach (Pick an apple, pick an apple. Put it in the box! – tak samo dla pear, plum, cherry – będziemy zbierać jabłka, gruszki, śliwki i wiśnie).

4-latki przypominają sobie wszystko z poprzedniego roku. Lada dzień zaczniemy realizować nowy materiał. Najpierw kolory: red, yellow /ˈjel.əʊ/, blue, green /ɡriːn/, black /blæk/, white /waɪt/, brown /braʊn/, a wkrótce także pink, purple /ˈpɜː.pəl/, orange /ˈɒr.ɪndʒ/, grey /ɡreɪ/. Zabawom towarzyszy piosenka o poznanych kolorach. Będą także się przedstawiać: What’s your name? I’m ……….. .

5-latki powtarzają materiał z poprzedniego roku. Już wkrótce poznają słownictwo związane z klasą: window - okno /ˈwɪn.dəʊ/, table - stół /ˈteɪ.bəl/, chair – krzesło /tʃeər/, bin – kosz na śmieci /bɪn/, board - tablica /bɔːd/, picture – obrazek /ˈpɪk.tʃər/, door - drzwi /dɔːr/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to: What’s this? – Co to? It’s a ….. – To jest ……

6-latki tak jak inne grupy przypominają sobie rzeczy z minionego roku. Zaraz potem  poznają otoczenie przedszkola i szkoły: nauczyciel – teacher /ˈtiː.tʃər/, klasa - classroom /ˈklɑːs.rʊm/, sala muzyczna - music room /ˈmjuː.zɪk rʊm/, kolega/koleżanka – friend /frend/, autobus szkolny - school bus /ˈskuːl ˌbʌs/, huśtawka (przeciwwaga) – seesaw /ˈsiː.sɔː/, piaskownica – sandpit/ˈsænd.pɪt/, plac zabaw – playground /ˈpleɪ.ɡraʊnd/. Używana struktura gramatyczna: What’s this? It’s …… - Co to?

 

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

Na zajęciach języka angielskiego mówimy możliwie maksymalnie dużo po angielsku, także słówek uczymy się na podstawie obrazków, przedmiotów. W związku z tym dzieci mogą nie wiedzieć i często nie wiedzą jak odpowiedzieć na pytanie rodzica: Jak po angielsku jest…….? Dzieci uczą się komunikacji, obycia z językiem, a nie tłumaczenia. Są natomiast w stanie odpowiedzieć (czasem z pomocą) na pytania: What’s this? What colour is it? ………, itp.

W razie pytań proszę o kontakt na maila umieszczonego na stronie internetowej przedszkola.