Wrzesień 2022

 

Thought of September

 

Thought of the month Sep 2022

 

 

To co zdarza się w przedszkolu, trwa później przez całe życie.

 

 

 

Drodzy Rodzice,

Po pełnych wrażeń wakacjach dzieci wróciły do przedszkola pełne wigoru i zapału do nauki i zabawy.

Nowe dzieci (3-latki) powoli adaptują się w przedszkolu. Nieśmiało zaczynamy poznawać nasze pierwsze słowa w języku angielskim. Pora roku sprzyja zabawom w sadzie i ogrodzie, więc  zaczniemy od owoców. Będziemy śpiewać piosenkę o jesiennych zbiorach (Pick an apple, pick an apple. Put it in the box! – tak samo dla pear, plum, cherry – będziemy zbierać jabłka, gruszki, śliwki i wiśnie). Poznamy też podstawowe zwroty: Hello, goodbye, thank you oraz będziemy wyrabiali refleks z fast/slow/heavy feet/hands oraz innymi rymowankami związanymi z ciałem.

Pozostałe grupy powtarzały materiał z poprzedniego roku, ale już w najbliższych dniach…..

4-latki przypominają sobie i poznają nowe kolory: red, yellow /ˈjel.əʊ/, blue, green /ɡriːn/, black /blæk/, white /waɪt/, brown /braʊn/, a wkrótce także pink, purple /ˈpɜː.pəl/, orange /ˈɒr.ɪndʒ/, grey /ɡreɪ/. Zabawom towarzyszy piosenka o poznanych kolorach. Będą także się przedstawiać: What’s your name? I’m ……….. . Poznają piosenkę o małym trzmielu – Baby Bumblebee https://www.youtube.com/watch?v=E5pyXANcsns

5-latki rozpoczną naukę słownictwa związanego z klasą: window - okno /ˈwɪn.dəʊ/, table - stół /ˈteɪ.bəl/, chair – krzesło /tʃeər/, bin – kosz na śmieci /bɪn/, board - tablica /bɔːd/, picture – obrazek /ˈpɪk.tʃər/, door - drzwi /dɔːr/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to: What’s this? – Co to? It’s a ….. – To …… Poznamy także piosenkę o 5 małych kaczuszkach (Five little ducks) https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo

6-latki poznają otoczenie przedszkola i szkoły: nauczyciel – teacher /ˈtiː.tʃər/, klasa - classroom /ˈklɑːs.rʊm/, sala muzyczna - music room /ˈmjuː.zɪk rʊm/, kolega/koleżanka – friend /frend/, autobus szkolny - school bus /ˈskuːl ˌbʌs/, huśtawka (przeciwwaga) – seesaw /ˈsiː.sɔː/, piaskownica – sandpit/ˈsænd.pɪt/, plac zabaw – playground /ˈpleɪ.ɡraʊnd/. Używana struktura gramatyczna: What’s this? It’s …… - Co to? Uczymy się także piosenki o 5 małych kaczuszkach (Five little ducks) https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo

Zaraz po tym będziemy uczyć się alfabetu i śpiewać o dniach tygodnia (Seven Days).

 

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

Na zajęciach języka angielskiego mówimy możliwie maksymalnie dużo po angielsku, także słówek uczymy się na podstawie obrazków, przedmiotów. W związku z tym dzieci mogą nie wiedzieć i często nie wiedzą jak odpowiedzieć na pytanie rodzica: Jak po angielsku jest…….? Dzieci uczą się komunikacji, obycia z językiem, a nie tłumaczenia. Są natomiast w stanie odpowiedzieć (czasem z pomocą) na pytania: What’s this? What colour is it? ………, itp.