Wrzesień 2018

Szanowni Państwo,

Wakacje już za nami. Dzieci wróciły do przedszkola pełne wigoru i zdążyły już powtórzyć wszystko czego nauczyły się w poprzednim roku.

Obecnie najmłodsze dzieci (3-latki) zapoznają się z zasadami panującymi na zajęciach i poznają podstawowe zwroty: Hello, goodbye, thank you. W ostatnim czasie śpiewają także piosenkę o jesiennych zbiorach (Pick an apple, pick an apple. Put it in the box! – tak samo dla pear, plum),

4-latki również poznają te zwroty, jak również uczą się przedstawiać: What’s your name? I’m ……….. Poza tym przypominają sobie kolory: red, yellow /ˈjel.əʊ/, blue, green /ɡriːn/, black /blæk/, white /waɪt/, brown /braʊn/, a wkrótce także pink, purple /ˈpɜː.pəl/, orange /ˈɒr.ɪndʒ/, grey /ɡreɪ/. Zabawom towarzyszy piosenka o poznanych kolorach.    

5-laki rozpoczęły naukę słownictwa związanego z klasą: window - okno /ˈwɪn.dəʊ/, table - stół /ˈteɪ.bəl/, chair – krzesło /tʃeər/, bin – kosz na śmieci /bɪn/, board - tablica /bɔːd/, picture – obrazek /ˈpɪk.tʃər/, door - drzwi /dɔːr/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to: What’s this? – Co to? It’s a ….. – To ……

6-latki uczą się alfabetu oraz dni tygodnia w rytm piosenki „Seven Days”.

 

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

Materiał realizowany z 5-cio i 6-cio latkami oparty jest na programie Oxford, First Friends 1, 2, Susan Iannuzzi. Istnieje możliwość dokupienia książek i ćwiczeń do prywatnego wykorzystania w domu.

Na zajęciach uczymy się, bawimy i śpiewamy z akcentem brytyjskim, amerykański służy jedynie zaznaczeniu różnic kulturowych.