Grupa I - ŚWIETLIKI BOŻE

DZIECI 6 LETNIE

 

ŚWIETLIKI BOŻE

Loudes Bernadeta

 

Patron: Św. Bernadeta Soubirous  

     

Modlitwa
 

Święta Bernadetko,

Maryja Cię wybrała,

I w Lourdes, w górskiej grocie,

Tobie się ukazała.

Źródło wody wytrysnęło

W grocie objawienia,

Jest ono źródłem cudownym

Ma moc uzdrowienia.

Uproś święta Bernadetko,

Zdrowie dla każdego,

Naucz nas kochać Maryję

I Jej Syna Jedynego.