Wielkanocne ćwiczenia logorytmiczne dla 3 i 4 latków

wielk1

wielk2

wielk3

wielk4