O nas

 

Przedszkole Św. Józefa w Rymanowie jest placówką wielooddziałową, publiczną, prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.parafia21 1

Nadzór Pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Placówka jest przedszkolem katolickim wychowującym dzieci w duchu wartości chrześcijańskich, w oparciu o koncepcję pedagogiczną bł. Edmunda Bojanowskiego,

z wykorzystaniem jego metod i środków wychowawczych.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Przedszkole funkcjonuje w dwóch budynkach. Przedszkole posiada zagospodarowany teren wokół budynku, w tym place zabaw zapewniające dzieciom bezpieczeństwo zajęć oraz gier i zabaw na powietrzu. Dzieci mają zapewnione 4 posiłki dziennie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb zdrowotnych dziecka. Przedszkole oferuje dzieciom bezpłatne zajęcia dodatkowe : język angielski, rytmika, logopedia i logorytmika.