Kodeks Małego Patrioty - praca plastyczna Serduszka