Październik 2018

Drodzy Rodzice,

Trochę nowości dotyczących języka angielskiego w Przedszkolu.

Najmłodsze dzieci (3-latki) w ostatnim czasie śpiewały piosenkę o jesiennych zbiorach (Pick an apple, pick an apple. Put it in the box!), wyrabiały refleks z fast/slow/heavy feet/hands. Uczą się też reagować na zmiany w przyrodzie na podstawie obserwacji kwiatków. Powoli poznajemy swoje imiona – odpowiadając na pytania w języku angielskim. Poznajemy też kolory jesieni - red, yellow /ˈjel.əʊ/, blue, green /ɡriːn/. W październiku poznamy pierwszą piosenkę po angielsku – będzie to Yankee Doodle.

4-latki lada dzień zaczną poznawać zwierzęta domowe: kot - cat /kæt/, pies - dog, mysz – mouse /maʊs/, kaczka – duck /dʌk/, kura – hen, świnia – pig, koń – horse /hɔːs/, krowa – cow /kaʊ/, owca – sheep /ʃiːp/, koza – goat /ɡəʊt/. Używają struktury gramatycznej: What’s this? – Co to? It’s a ……- To …….. . W tym miesiącu śpiewamy o małym trzmielu – Baby Bumblebee.

5-latki wkrótce zaczną naukę o zabawkach: balon - balloon /bəˈluːn/, łódź – boat /bəʊt/, piłka – ball /bɔːl/, lalka – doll /dɒl/, miś pluszowy – teddy bear /ˈted·i ˌbeər/, robot – robot /ˈrəʊ.bɒt/, samochód – car /kɑːr/. Używana struktura gramatyczna: This is my/This is your ……. – To mój/twój…………….. . Uczymy się także piosenki o 5 małych kaczuszkach (Five little ducks).

6-latki już rozpoczęły poznawanie odczuć: I’m happy (Jestem szczęśliwy), sad (smutny), thirsty /ˈθɜː.sti/ spragniony, hungry (głodny), cold (zimno mi), hot (gorąco mi), tired /taɪəd/ zmęczony. Ćwiczą odpowiadanie na pytania: Are you happy? Are you tired?, itd. (Czy jesteś szczęśliwy? Czy jesteś zmęczony?) – Yes, I am. (Tak, jestem) / No, I’m not (Nie, nie jestem). Uczymy się także piosenki o 5 małych kaczuszkach (Five little ducks).

 

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

Na zajęciach języka angielskiego mówimy możliwie maksymalnie dużo po angielsku, także słówek uczymy się na podstawie obrazków, przedmiotów. W związku z tym dzieci mogą nie wiedzieć i często nie wiedzą jak odpowiedzieć na pytanie rodzica: Jak po angielsku jest…….? Dzieci uczą się komunikacji, obycia z językiem, a nie tłumaczenia. Są natomiast w stanie odpowiedzieć (czasem z pomocą) na pytania: What’s this? What colour is it? ………, itp.