Październik

 

Thought of October

 

Thought of the month oct 2020

 

 

Wszystko czego naprawdę potrzebuję wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu.

 

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,

Trochę nowości dotyczących zajęć języka angielskiego w Przedszkolu.

Najmłodsze dzieci były ostatnio na „wycieczce”, podczas której poznaliśmy zajęcia i rzeczy w ogrodzie i w domu: konewka – watering can, koszenie – mowing, kwiaty – flowers, żaba – frog, biedronka – ladybird, grill – barbecue, ślimak – snail.  W najbliższym czasie poznamy jeszcze kolory jesieni: red, yellow /ˈjel.əʊ/, blue, green /ɡriːn/ oraz proste czynności: hands up/down, clap your hands, stamp your feet, jump (ręce w górę/dół, klaszczemy, tupiemy, skaczemy). Będziemy śpiewać naszą pierwszą piosenkę po angielsku: Hickory Dickory Dock https://www.youtube.com/watch?v=ygcN65SlLFg  

4-latki poznają zwierzęta domowe: kot - cat /kæt/, pies - dog, mysz – mouse /maʊs/, kaczka – duck /dʌk/, kura – hen, świnia – pig, koń – horse /hɔːs/, krowa – cow /kaʊ/, owca – sheep /ʃiːp/, koza – goat /ɡəʊt/. Używają struktury gramatycznej: What’s this? – Co to? It’s a ……- To jest …….. . W tym miesiącu śpiewamy o 10 małych Indianach 10 little Indians https://www.youtube.com/watch?v=k0SkWCCWrF8

5-latki zaczynają naukę o zabawkach: balon - balloon /bəˈluːn/, łódź – boat /bəʊt/, piłka – ball /bɔːl/, lalka – doll /dɒl/, miś pluszowy – teddy bear /ˈted·i ˌbeər/, robot – robot /ˈrəʊ.bɒt/, samochód – car /kɑːr/, klocki - blocks. Używana struktura gramatyczna: This is my/This is your ……. – To mój/twój…………….. . Five little fishies (Pięć małych rybek) https://www.youtube.com/watch?v=euhYN-mIqPw  

6-latki  poznają uczucia: I’m happy (Jestem szczęśliwy), sad (smutny), thirsty /ˈθɜː.sti/ spragniony, hungry (głodny), cold (zimno), hot (gorąco), tired /taɪəd/ zmęczony. Będą ćwiczyć odpowiadanie na pytania: Are you happy? Are you tired?, itd. (Czy jesteś szczęśliwy? Czy jesteś zmęczony?) – Yes, I am. (Tak, jestem) / No, I’m not (Nie, nie jestem). Oprócz mówienia i słuchania, najstarsze dzieci z przedszkola będą też stawiać pierwsze kroki z umiejętnościami czytania po angielsku. Five little fishies (Pięć małych rybek) https://www.youtube.com/watch?v=euhYN-mIqPw  

 

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

Na zajęciach języka angielskiego mówimy możliwie maksymalnie dużo po angielsku, także słówek uczymy się na podstawie obrazków, przedmiotów. W związku z tym dzieci mogą nie wiedzieć i często nie wiedzą jak odpowiedzieć na pytanie rodzica: Jak po angielsku jest…….? Dzieci uczą się komunikacji, obycia z językiem, a nie tłumaczenia. Są natomiast w stanie odpowiedzieć (czasem z pomocą) na pytania: What’s this? What colour is it? ………, itp. W tym wieku dzieci posiadają dużo większą znajomość bierną języka niż czynną, tj. rozumieją dużo więcej niż są w stanie same powiedzieć.