Thought of January 

 

Thought of the month Jan 2023

 

Ciesz się z małych rzeczy, gdyż gdy pewnego dnia spojrzysz w przeszłość,

możesz zdać sobie sprawę, jak były to WIELKIE RZECZY. 

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,

Ostatni czas świętowaliśmy i odpoczywaliśmy od nauki i zabawy w Przedszkolu, jednak pora wracać do przedszkolnych obowiązków…. i przyjemności.

3-latki poznają jeszcze więcej kolorów: black /blæk/, white /waɪt/, brown /braʊn/. Będziemy także poznawać zabawy na śniegu: lepienie bałwana - snowman /ˈsnəʊ.mæn/, rzucanie snieżkami – snowball /ˈsnəʊ.bɔːl/, ślizganie na lodzie – ice /aɪs/, zjeżdżanie na sankach – sledge /sledʒ/ oraz chuchanie na palce zmarznięte od mrozu – frost /frɒst/. Piosenka na ten miesiąc to: Humpty Dumpty https://www.youtube.com/watch?v=nrv495corBc

4-latki zaczną naukę części ciała: głowa – head /hed/, ramiona – shoulders /ˈʃəʊl.dərs/, kolana – knees /niːs/, palce stóp – toes /təʊs/, włosy – hair /heər/, ucho – ear /ɪər/, usta – mouth /maʊθ/, nos – nose /nəʊz/, oczy – eyes /aɪs/, brzuch – belly /ˈbel.i/. W rytm części ciała będziemy śpiewać piosenkę. Poza tym nauczymy się piosenki o Marysi i jej owieczce https://www.youtube.com/watch?v=aTrtKikAW6E     

5-latki będą się uczyć o kształtach: koło – circle /ˈsɜː.kəl/, kwadrat - square /skweər/, trójkąt – triangle /ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/, prostokąt – rectangle /ˈrek.tæŋ.ɡəl/ oraz będą je opisywać, np. It’s a big blue circle. Piosenka na najbliższy czas to This old man https://www.youtube.com/watch?v=aTG1jffWuFs

6-latki poznają pokoje i kilka ustawionych w nich rzeczy: sypialnia – bedroom /ˈbed.ruːm/, łazienka – bathroom /ˈbɑːθ.ruːm/, kuchnia – kitchen /ˈkɪtʃ.ən/, jadalnia – dining room /ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/, salon – living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/, lampa – lamp, roślinka – plant, kanapa – sofa /ˈsəʊ.fə/, telewizor – TV /ˌtiːˈviː/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to There is …/There are…. (Tam jest…/Tam są ….). Piosenka na najbliższy czas to This old man https://www.youtube.com/watch?v=aTG1jffWuFs

W tym roku szkolnym dzieci z zerówek obok mówienia uczą się także czytania słów, które poznajemy na zajęciach języka angielskiego.

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

 

Thought of November

 Thought of the month Nov 2022

 
Dzieci są zawsze kiepskie ze słuchania starszych, ale świetnie sobie radzą z ich naśladowaniem.
 

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,

W listopadzie Dzieci poznają nowe rzeczy.

3-latki poznają przymiotniki i czynności: faster (szybciej), slowly (powoli), clap your  hands (klaszcz), hands up/down (ręce w górę/dół), fly (latać), swim (pływać), jump (skakać), stamp your feet (tupać). Poznają zwierzęta: kot - cat, pies - dog, ryba – fish, chomik – hamster, królik – rabbit, papuga – parrot. Już teraz uczymy się o pokojach: sypialnia – bedroom /ˈbed.ruːm/, łazienka – bathroom /ˈbɑːθ.ruːm/, kuchnia – kitchen /ˈkɪtʃ.ən/, jadalnia – dining room /ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/, salon – living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/, a poza tym rzeczy, które można w nich robić. Będziemy śpiewać kolejną piosenkę po angielsku – Ba ba black sheep https://www.youtube.com/watch?v=CRHvTTOR8Ns

4-latki wkrótce poznają dzikie zwierzęta egzotyczne: małpka - monkey /ˈmʌŋ.ki/, słoń – elephant /ˈel.ɪ.fənt/, zebra /ˈzeb.rə/ lub /ˈziː.brə/, żyrafa – giraffe /dʒɪˈrɑːf/, papuga – parrot /ˈpær.ət/, tygrys – tiger /ˈtaɪ.ɡər/, lew – lion /ˈlaɪ.ən/, wąż – snake /sneɪk/, krokodyl – crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/. Będziemy się uczyć piosenki o najmniejszym pająku Itsy Bitsy Spider https://www.youtube.com/watch?v=w_lCi8U49mY  

5-latki będą uczyć się o przyborach: książka - book /bʊk/, bidon - water bottle /ˈwɔː.tə ˌbɒt.əl/, ołówek - pencil /ˈpen.səl/, gumka - rubber /ˈrʌb.ər/, piórnik - pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/, plecak – bag, kanapnik – lunch box / /lʌntʃ. bɒks/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to: How many…..? (Ile ….?). Będziemy śpiewać piosenkę The farmer in his house.    

Nauczymy się też zabawnego wierszyka Winter Walk o zimowym spacerze.    

                                                                                  

6-latki już niedługo poznają czynności: rzucać – throw /θrəʊ/, kopać – kick /kɪk/, biegać – run /rʌn/, łapać – catch /kætʃ/, śpiewać – sing /sɪŋ/, wspinać – climb /klaɪm/, skakać – jump /dʒʌmp/, rysować – draw /drɔː/. Będziemy wykorzystywać formę: I can…. Potrafię./I can’t…… Nie potrafię.

Będziemy śpiewać piosenkę The farmer in his house. Nauczymy się też zabawnego wierszyka Winter Walk o zimowym spacerze.    

!!! W tym roku w grupach 6-latków, realizowana jest innowacja – dzieci uczą czytać poznawane słowa po angielsku – Early Global Readers – Wczesne czytanie po angielsku. Choć jest to trudna czynność, dobrze sobie radzą. Póki co nauczyliśmy się czytać uczucia z poprzedniego rozdziału.

!!! Pod koniec listopada dzieci z grup 4, 5, 6-latków będą obchodzić na zajęciach angielskiego Święto Dziękczynienia – Thanksgiving Day.  

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

W tekście powyżej pojawia się transkrypcja fonetyczna. Wymowa nie jest zapisywana polskimi literami ponieważ angielski zawiera wiele dźwięków, które są obce dla języka polskiego. Dzieci doskonale je opanowują, a nieumyślne spolszczanie słów wyrządziłoby więcej złego niż dobrego. Znaczenie tych „znaczków” można sprawdzić na internecie lub po prostu sprawdzając wymowę wpisując w przeglądarce „pronunciation dictionary” – słownik wymowy, a następnie odtworzyć nagrania pożądanych słów.

W razie pytań lub sugestii proszę o kontakt na email podany na stronie przedszkola.

 

Thought of October

 

Thought of the month Oct 2022

 

 

Pokochałem jesień,
jedyną taką porę roku, która wydaje się być stworzona 
przez Boga ze względu na jej piękno.

 

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,

Trochę nowości dotyczących języka angielskiego w Przedszkolu.

Najmłodsze dzieci (3-latki) powoli poznają brzmienie języka angielskiego. Ostatnio wyruszyliśmy na „wycieczkę”, w trakcie której poznamy zajęcia i rzeczy w ogrodzie i w domu: konewka – watering can, koszenie – mowing, kwiaty – flowers, żaba – frog, biedronka – ladybird, grill – barbecue, ślimak – snail.  Poznamy też kolory jesieni - red, yellow /ˈjel.əʊ/, blue, green /ɡriːn/. Będziemy śpiewać naszą pierwszą piosenkę po angielsku – Yankee Doodle https://www.youtube.com/watch?v=o_b3HciciLM

4-latki będą poznawać zwierzęta domowe: kot - cat /kæt/, pies - dog, mysz – mouse /maʊs/, kaczka – duck /dʌk/, kurczak – chicken /ˈtʃɪk.ɪn/, świnia – pig, koń – horse /hɔːs/, krowa – cow /kaʊ/, owca – sheep /ʃiːp/, koza – goat /ɡəʊt/. Używają struktury gramatycznej: What’s this? – Co to? It’s a ……- To …….. . Piosenka na ten miesiąc to Baa baa black sheep https://www.youtube.com/watch?v=CRHvTTOR8Ns

5-latki rozpoczęły naukę o zabawkach: balon - balloon /bəˈluːn/, łódź – boat /bəʊt/, piłka – ball /bɔːl/, lalka – doll /dɒl/, miś pluszowy – teddy bear /ˈted·i ˌbeər/, robot – robot /ˈrəʊ.bɒt/, samochód – car /kɑːr/, klocki - blocks. Struktura gramatyczna: My / your ….. – Mój / twój…..

Poznamy piosenkę o niegrzecznych małpkach: Five little monkeys jumping on the bed https://www.youtube.com/watch?v=PB9Mr1k_3KQ.

Będziemy też uczyć się wierszyka o Ani, która uwielbiała kąpiele: Ann the Little Fishy.

6-latki uczą się alfabetu, a wkrótce poznają uczucia: I’m happy (Jestem szczęśliwy), sad (smutny), thirsty /ˈθɜː.sti/ spragniony, hungry (głodny), cold (zimno mi), hot (gorąco mi), tired /taɪəd/ zmęczony. Będą ćwiczyć odpowiadanie na pytania: Are you happy? Are you tired?, itd. (Czy jesteś szczęśliwy? Czy jesteś zmęczony?) – Yes, I am. (Tak, jestem) / No, I’m not (Nie, nie jestem). Będziemy śpiewać piosenkę o niegrzecznych małpkach: Five little monkeys jumping on the bed https://www.youtube.com/watch?v=PB9Mr1k_3KQ

Będziemy też uczyć się wierszyka o Ani, która uwielbiała kąpiele: Ann the Little Fishy.

 

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

Na zajęciach języka angielskiego mówimy możliwie maksymalnie dużo po angielsku, także słówek uczymy się na podstawie obrazków, przedmiotów. W związku z tym dzieci mogą nie wiedzieć i często nie wiedzą jak odpowiedzieć na pytanie rodzica: Jak po angielsku jest…….? Dzieci uczą się komunikacji, obycia z językiem, a nie tłumaczenia. Są natomiast w stanie odpowiedzieć (czasem z pomocą) na pytania: What’s this? What colour is it? ………, itp.

 

Thought of September

 

Thought of the month Sep 2022

 

 

To co zdarza się w przedszkolu, trwa później przez całe życie.

 

 

 

Drodzy Rodzice,

Po pełnych wrażeń wakacjach dzieci wróciły do przedszkola pełne wigoru i zapału do nauki i zabawy.

Nowe dzieci (3-latki) powoli adaptują się w przedszkolu. Nieśmiało zaczynamy poznawać nasze pierwsze słowa w języku angielskim. Pora roku sprzyja zabawom w sadzie i ogrodzie, więc  zaczniemy od owoców. Będziemy śpiewać piosenkę o jesiennych zbiorach (Pick an apple, pick an apple. Put it in the box! – tak samo dla pear, plum, cherry – będziemy zbierać jabłka, gruszki, śliwki i wiśnie). Poznamy też podstawowe zwroty: Hello, goodbye, thank you oraz będziemy wyrabiali refleks z fast/slow/heavy feet/hands oraz innymi rymowankami związanymi z ciałem.

Pozostałe grupy powtarzały materiał z poprzedniego roku, ale już w najbliższych dniach…..

4-latki przypominają sobie i poznają nowe kolory: red, yellow /ˈjel.əʊ/, blue, green /ɡriːn/, black /blæk/, white /waɪt/, brown /braʊn/, a wkrótce także pink, purple /ˈpɜː.pəl/, orange /ˈɒr.ɪndʒ/, grey /ɡreɪ/. Zabawom towarzyszy piosenka o poznanych kolorach. Będą także się przedstawiać: What’s your name? I’m ……….. . Poznają piosenkę o małym trzmielu – Baby Bumblebee https://www.youtube.com/watch?v=E5pyXANcsns

5-latki rozpoczną naukę słownictwa związanego z klasą: window - okno /ˈwɪn.dəʊ/, table - stół /ˈteɪ.bəl/, chair – krzesło /tʃeər/, bin – kosz na śmieci /bɪn/, board - tablica /bɔːd/, picture – obrazek /ˈpɪk.tʃər/, door - drzwi /dɔːr/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to: What’s this? – Co to? It’s a ….. – To …… Poznamy także piosenkę o 5 małych kaczuszkach (Five little ducks) https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo

6-latki poznają otoczenie przedszkola i szkoły: nauczyciel – teacher /ˈtiː.tʃər/, klasa - classroom /ˈklɑːs.rʊm/, sala muzyczna - music room /ˈmjuː.zɪk rʊm/, kolega/koleżanka – friend /frend/, autobus szkolny - school bus /ˈskuːl ˌbʌs/, huśtawka (przeciwwaga) – seesaw /ˈsiː.sɔː/, piaskownica – sandpit/ˈsænd.pɪt/, plac zabaw – playground /ˈpleɪ.ɡraʊnd/. Używana struktura gramatyczna: What’s this? It’s …… - Co to? Uczymy się także piosenki o 5 małych kaczuszkach (Five little ducks) https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo

Zaraz po tym będziemy uczyć się alfabetu i śpiewać o dniach tygodnia (Seven Days).

 

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

Na zajęciach języka angielskiego mówimy możliwie maksymalnie dużo po angielsku, także słówek uczymy się na podstawie obrazków, przedmiotów. W związku z tym dzieci mogą nie wiedzieć i często nie wiedzą jak odpowiedzieć na pytanie rodzica: Jak po angielsku jest…….? Dzieci uczą się komunikacji, obycia z językiem, a nie tłumaczenia. Są natomiast w stanie odpowiedzieć (czasem z pomocą) na pytania: What’s this? What colour is it? ………, itp.