Thought of May

 

Thought of May 2024

 

Najlepsze co rodzic może dać swojemu dziecku to odrobina swojego czasu każdego dnia.

 

Drogie Dzieci i Rodzice,

Dużymi krokami zbliżają się wakacje, a my zaczynamy ostatnie zagadnienia w grupach. Po nich zostawimy sobie czas na powtórzenia materiału.

3-latki będą poznawać uroki lata: piasek – sand /sænd/, lody – ice-cream /ˌaɪs ˈkriːm/, krab – crab /kræb/, muszelka – shell /ʃel/, ręcznik – towel /taʊəl/, zamek z piasku – sandcastle /ˈsændˌkɑː.səl/. W tym miesiącu będziemy śpiewać piosenkę o Królowej i jej wypiekach https://www.youtube.com/watch?v=jyVPvSR1qpI

4-latki, gdy tylko skończymy naukę ubrań, poznają pogodę: będziemy się pytać: What’s the weather like today? – Jaka dziś pogoda? A będziemy odpowiadać: It’s ….. słonecznie – sunny /ˈsʌn.i/, deszczowo - rainy /ˈreɪ.ni/, pochmurnie – cloudy /ˈklaʊ.di/, wietrznie – windy /ˈwɪn.di/, śnieżnie – snowy /ˈsnəʊ.i/, gorąco – hot, zimno – cold, mgliście – foggy. W tym miesiącu będziemy śpiewać piosenkę o Królowej i jej wypiekach https://www.youtube.com/watch?v=jyVPvSR1qpI

5-latki będą poznawać ubrania: koszula – shirt /ˈʃɜːt/.), bluza – jumper /ˈdʒʌm.pər/, spódnica – skirt /skɜːt/, skarpetki – socks /sɒks/), buty – shoes /ʃuːs/, spodnie – trousers /ˈtraʊ.zəz/, krótkie spodenki – shorts /ʃɔːts/. Wykorzystywana struktura gramatyczna: What are you wearing? (Co masz na sobie?) – I’m wearing …. (Mam na sobie ……). Piosenka na ten miesiąc to She’ll be coming round the mountain https://www.youtube.com/watch?v=iwuspYarb_k

6-latki poznają zawody swoich rodziców, a być może i swoje przyszłe: strażak - firefighter /ˈfaɪəˌfaɪ.tər/, policjant - police officer /pəˈliːs ˌɒf.ɪ.sər/, sprzedawca – shop assistant /ˈʃɒp əˌsɪs.tənt/, kierowca taksówki – taxi driver /ˈtæk.si ˌdraɪ.vər/, rolnik – farmer /ˈfɑː.mər/, doktor – doctor /ˈdɒk.tər/, budowniczy – builder /ˈbɪl.dər/, sekretarka – secretary /ˈsek.rə.tər.i/. Poznawana struktura gramatyczna: Czy on / ona jest – Is he / she ……. ? Is she a farmer? Is he a doctor? Tak / Nie. Yes, he / she is. // No, he / she isn’t. Piosenka na ten miesiąc to She’ll be coming round the mountain https://www.youtube.com/watch?v=iwuspYarb_k

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

Wymowę wyrazów można łatwo sprawdzić wpisując w przeglądarkę internetową: pronunciation dictionary – czyli słownik wymowy.

 

 

 

Thought of April

 Thought od April 2024

 

 

Słodkie deszcze kwietniowe podlewają kwiecie majowe.


Drogie Dzieci i Rodzice,

Zaraz przed Wielkanocą zaczynamy poznawać nowy materiał.

3-latki wyruszają na wiosenną wycieczkę. Mogą puszczać latawiec – kite /kaɪt/, skakać po kałużach – puddle /ˈpʌd.əl/, robić piknik – picnic oraz łowić ryby – fishing /ˈfɪʃ.ɪŋ/.  Poza tym poznają wiatr – wind /wind/, deszcz – rain /rein/ oraz parasolkę – umbrella /ʌmˈbrel.ə/. Zachęcamy też do śpiewania Itsy Bitsy Spider https://www.youtube.com/watch?v=w_lCi8U49mY

4-latki wciąż uczą się o owocach, ale już wkrótce poznają ubrania: czapka – hat /hæt/, skarpetki – socks /sɒks/), buty – shoes /ʃuːs/, spodnie – trousers /ˈtraʊ.zəz/, koszulka – t-shirt /ˈtiː.ʃɜːt/, sukienka – dress /dres/, bluza – jumper /ˈdʒʌm.pər/, sandały – sandals. Będziemy również uczyć się pytać gdzie mieszkasz: Where do you live?... i odpowiadać: I live in …Rymanów.. Zachęcamy do śpiewania If you’re happy and you know it  https://www.youtube.com/watch?v=M6LoRZsHMSs

5-latki poznają części ciała: głowa – head /hed/, uszy – ears /ɪərs/, oczy – eyes /aɪs/, nogi – legs, stopy – feet /fiːt/, ramiona – arms /ɑːmz/, palce u rąk – fingers /ˈfɪŋ.ɡərs/). Poznawana struktura gramatyczna: I’ve got…. – Mam ….. . np. I’ve got 1 head. I’ve got 2 eyes. Zachęcamy do śpiewania piosenki 10 in the bed https://www.youtube.com/watch?v=2yFkQVgSBfM Nauczymy się również wierszyka Georgie Porgie

6-latki poznają jedzenie: ser – cheese /tʃiːz/, zupa - soup /suːp/, ziemniak – potato /pəˈteɪ.təʊ/, kurczak – chicken /ˈtʃɪk.ɪn/, ryż – rice /raɪs/, sok – juice /dʒuːs/, sałatka – salad oraz ryba - fish. Uczymy się mówić co lubimy – I like …., a co nie – I don’t like …. .

Zachęcamy do śpiewania piosenki 10 in the bed https://www.youtube.com/watch?v=2yFkQVgSBfM  Nauczymy się również wierszyka Georgie Porgie

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

Thought of March

 

Thought of the month March 2024

 

"Dzień, w którym Pan stworzył nadzieję to prawdopodobnie ten sam kiedy stworzył wiosnę."

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,

Dużymi krokami zbliża się wiosna, a w związku z tym…

3-latki zaczęły poznawać polskie zwierzęta oraz to co one jedzą: sarna – roe deer /rəʊ ˌdɪər/, wiewiórka – squirrel /ˈskwɪr.əl/, ptaszek – bird /bɜːd/, niedźwiedź – bear /beər/, siano – hay /heɪ/, orzeszki – nuts //nʌtz/, nasionka – seeds //siːds/, miód – honey /hʌn.i/. Z wiosną zbliża się pora porządków, więc nauczymy się także rymowanki o sprzątaniu, a przy okazji kilku czynności: myć okna – clean the windows, ścierać kurze z mebli – dust the self, robić pranie – do the laundry, myć naczynia – wash the dishes. Dzieci poznają również rymowankę o swoich imionach. Piosenka na ten miesiąc to: „Little Bo Peep” https://www.youtube.com/watch?v=rI8OiJ2TAtw

4-latki zaczęły już poznawać członków rodziny. Mama – mum /mʌm/, mummy /ˈmʌm.i/, tata – dad /dæd/, daddy /ˈdæd.i/, babcia – grandma /ˈɡræn.mɑː/, dziadek – grandad /ˈɡræn.dæd/, dzidziuś – baby /ˈbeɪ.bi/, siostra – sister /ˈsɪs.tər/, brat – brother /ˈbrʌð.ər/.

Zaraz potem poznamy owoce. Jabłko – apple /ˈæp.əl/, gruszka – pear /peər/, śliwka – plum /plʌm/, wiśnia – cherry /ˈtʃer.i/, truskawka – strawberry /ˈstrɔː.bər.i/, banan – banana /bəˈnɑː.nə/, pomarańcza – orange /ˈɒr.ɪndʒ/, cytryna – lemon /ˈlem.ən/, winogrono – grape /ɡreɪp/, brzoskwinia – peach /piːtʃ/. Piosenka na ten miesiąc to: The Bus Song https://www.youtube.com/watch?v=e_04ZrNroTo  

5-latki poznają życie na gospodarstwie. Kaczka – duck /dʌk/, koza – goat /ɡəʊt/, osioł – donkey /ˈdɒŋ.ki/, słońce – sun /sʌn/, motyl – butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/, kwiatek – flower /flaʊər/, pole – field /fiːld/. Poznana struktura gramatyczna: Is it  …….e.g. a butterfly? Yes, it is. /No, it isn’t. Czy to…….np. motyl? Tak, to motyl. / Nie, to nie motyl. Poznamy piosenkę znana z wielu filmów He’s got the whole world in His hands (On w rękach ma cały świat) https://www.youtube.com/watch?v=-T1CLlMjiTw

6-latki poznawały pokoje i je opisywały. Teraz będziemy uczyć się rzeczy w sypialni: poduszka – pillow /ˈpɪl.əʊ/, kocyk – blanket /ˈblæŋ.kɪt/, łóżko – bed, regał – shelf /ʃelf/, szafa – wardrobe /ˈwɔː.drəʊb/. Zaraz po opanowaniu tego materiału poznamy: na – on, w – in, pod – under /ˈʌn.dər/. Dzieci nauczą się pytać: Where’s ……..?Gdzie jest ……….? I będą na nie odpowiadać: It’s on / in / under …………. . – To jest na/ w / pod ………….. . Poznamy piosenkę znana z wielu filmów He’s got the whole world in His hands (On w rękach ma cały świat) https://www.youtube.com/watch?v=-T1CLlMjiTw 

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

 

 

Thought of January 

 

Thought of the month Jan 2024

 

Śnieg rozbudza w Tobie wewnętrzne dziecko, aby znów marzyć i bawić się

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,

Ostatni czas świętowaliśmy i odpoczywaliśmy od nauki i zabawy w Przedszkolu, jednak pora wracać do przedszkolnych obowiązków…. i przyjemności.

3-latki poznają jeszcze więcej kolorów: black /blæk/, white /waɪt/, brown /braʊn/. Będziemy także poznawać zabawy na śniegu: lepienie bałwana - snowman /ˈsnəʊ.mæn/, rzucanie snieżkami – snowball /ˈsnəʊ.bɔːl/, ślizganie na lodzie – ice /aɪs/, zjeżdżanie na sankach – sledge /sledʒ/ oraz chuchanie na palce zmarznięte od mrozu – frost /frɒst/. Będziemy śpiewać piosenkę Little Miss Muffet https://www.youtube.com/watch?v=4XoJ5CW_44s  

4-latki zaczną naukę części ciała: głowa – head /hed/, ramiona – shoulders /ˈʃəʊl.dərs/, kolana – knees /niːs/, palce stóp – toes /təʊs/, włosy – hair /heər/, ucho – ear /ɪər/, usta – mouth /maʊθ/, nos – nose /nəʊz/, oczy – eyes /aɪs/, brzuch – belly /ˈbel.i/. W rytm części ciała będziemy śpiewać piosenkę. Poza tym nauczymy się piosenki o piekarzu Muffin Man https://www.youtube.com/watch?v=fXFg5QsTcLQ    

5-latki będą się uczyć o przyborach: książka - book /bʊk/, bidon - water bottle /ˈwɔː.tə ˌbɒt.əl/, ołówek - pencil /ˈpen.səl/, gumka - rubber /ˈrʌb.ər/, piórnik - pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/, plecak – bag, kanapnik – lunch box / /lʌntʃ. bɒks/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to: How many…..? (Ile ….?). Nauczymy się piosenki dla babci i dziadka. W tym miesiącu nauczymy się również rymowanki Scott the Brave – o dzielnym chłopcu, który jednak słucha mamy.

6-latki poznają pokoje i kilka ustawionych w nich rzeczy: sypialnia – bedroom /ˈbed.ruːm/, łazienka – bathroom /ˈbɑːθ.ruːm/, kuchnia – kitchen /ˈkɪtʃ.ən/, jadalnia – dining room /ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/, salon – living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/, lampa – lamp, roślinka – plant, kanapa – sofa /ˈsəʊ.fə/, telewizor – TV /ˌtiːˈviː/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to There is …/There are…. (Tam jest…/Tam są ….). Nauczymy się piosenki dla babci i dziadka. W tym miesiącu nauczymy się również rymowanki Scott the Brave - o dzielnym chłopcu, który jednak słucha mamy.

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

 

Thought of November

 

Thought of the month Nov 2023

 

 

"Jesień jest wielkim pudełkiem kredek do pokolorowania całego świata." 

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,

W listopadzie i grudniu Dzieci będą poznawać nowe rzeczy.

3-latki poznają zwierzęta: kot - cat, pies - dog, ryba – fish, chomik – hamster, królik – rabbit, papuga – parrot. Później poznamy pokoje: sypialnia – bedroom /ˈbed.ruːm/, łazienka – bathroom /ˈbɑːθ.ruːm/, kuchnia – kitchen /ˈkɪtʃ.ən/, jadalnia – dining room /ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/, salon – living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/, a poza tym rzeczy, które można w nich robić. Piosenka na ten miesiąc to: This little piggy (Ta mała świnka) https://www.youtube.com/watch?v=bM8d-jXkhao

4-latki poznają egzotyczne dzikie zwierzęta: małpka - monkey /ˈmʌŋ.ki/, słoń – elephant /ˈel.ɪ.fənt/, zebra /ˈzeb.rə/ lub /ˈziː.brə/, żyrafa – giraffe /dʒɪˈrɑːf/, papuga – parrot /ˈpær.ət/, tygrys – tiger /ˈtaɪ.ɡər/, lew – lion /ˈlaɪ.ən/, wąż – snake /sneɪk/, krokodyl – crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/. Będziemy się uczyć piosenki Sally the Camel (Wielbłądzica Sally) https://www.youtube.com/watch?v=K6dCVOC0AXI

5-latki będą się uczyć o kształtach: koło – circle /ˈsɜː.kəl/, kwadrat - square /skweər/, trójkąt – triangle /ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/, prostokąt – rectangle /ˈrek.tæŋ.ɡəl/ oraz będą je opisywać, np. It’s a big blue circle. Nauczymy się piosenki o najmniejszym robaczku The littlest worm https://www.youtube.com/watch?v=bFcS-9jx5HE , a także rymowanki Eeny, Meeny.

6-latki już niedługo poznają czynności: rzucać – throw /θrəʊ/, kopać – kick /kɪk/, biegać – run /rʌn/, łapać – catch /kætʃ/, śpiewać – sing /sɪŋ/, wspinać – climb /klaɪm/, skakać – jump /dʒʌmp/, rysować – draw /drɔː/. Będziemy wykorzystywać formę: I can…. Potrafię./I can’t…… Nie potrafię.

Nauczymy się piosenki o najmniejszym robaczku The littlest worm https://www.youtube.com/watch?v=bFcS-9jx5HE , a także rymowanki Eeny, Meeny.

Dzieci w zerówkach podejmują już pierwsze próby czytania po angielsku. 

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

W tekście powyżej pojawia się transkrypcja fonetyczna. Wymowa nie jest zapisywana polskimi literami ponieważ angielski zawiera wiele dźwięków, które są obce dla języka polskiego. Dzieci doskonale je opanowują, a nieumyślne spolszczanie słów wyrządziłoby więcej złego niż dobrego. Znaczenie tych „znaczków” można sprawdzić na internecie lub po prostu sprawdzając wymowę wpisując w przeglądarce „pronunciation dictionary” – słownik wymowy, a następnie odtworzyć nagrania pożądanych słów.