Thought of November

 to everythin

 
Na wszystko przychodzi pora.
 

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,

W listopadzie Dzieci będą poznawać nowe rzeczy.

3-latki poznają zwierzęta: kot - cat, pies - dog, ryba – fish, chomik – hamster, królik – rabbit, papuga – parrot. Już wkrótce poznamy pokoje: sypialnia – bedroom /ˈbed.ruːm/, łazienka – bathroom /ˈbɑːθ.ruːm/, kuchnia – kitchen /ˈkɪtʃ.ən/, jadalnia – dining room /ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/, salon – living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/, a poza tym rzeczy, które można w nich robić. Piosenka na ten miesiąc to: This little piggy (Ta mała świnka) https://www.youtube.com/watch?v=bM8d-jXkhao

4-latki wkrótce poznają dzikie zwierzęta egzotyczne: małpka - monkey /ˈmʌŋ.ki/, słoń – elephant /ˈel.ɪ.fənt/, zebra /ˈzeb.rə/ lub /ˈziː.brə/, żyrafa – giraffe /dʒɪˈrɑːf/, papuga – parrot /ˈpær.ət/, tygrys – tiger /ˈtaɪ.ɡər/, lew – lion /ˈlaɪ.ən/, wąż – snake /sneɪk/, krokodyl – crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/. Będziemy się uczyć piosenki Sally the Camel (Wielbłądzica Sally) https://www.youtube.com/watch?v=K6dCVOC0AXI

5-latki będą się uczyć o kształtach: koło – circle /ˈsɜː.kəl/, kwadrat - square /skweər/, trójkąt – triangle /ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/, prostokąt – rectangle /ˈrek.tæŋ.ɡəl/ oraz będą je opisywać, np. It’s a big blue circle. Piosenka na ten miesiąc to Five little fishies (Pięć małych rybek) https://www.youtube.com/watch?v=euhYN-mIqPw  

6-latki już niedługo poznają czynności: rzucać – throw /θrəʊ/, kopać – kick /kɪk/, biegać – run /rʌn/, łapać – catch /kætʃ/, śpiewać – sing /sɪŋ/, wspinać – climb /klaɪm/, skakać – jump /dʒʌmp/, rysować – draw /drɔː/. Będziemy wykorzystywać formę: I can…. Potrafię./I can’t…… Nie potrafię.

Piosenka na ten miesiąc to Five little fishies (Pięć małych rybek) https://www.youtube.com/watch?v=euhYN-mIqPw  

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

W tekście powyżej pojawia się transkrypcja fonetyczna. Wymowa nie jest zapisywana polskimi literami ponieważ angielski zawiera wiele dźwięków, które są obce dla języka polskiego. Dzieci doskonale je opanowują, a nieumyślne spolszczanie słów wyrządziłoby więcej złego niż dobrego. Znaczenie tych „znaczków” można sprawdzić na internecie lub po prostu sprawdzając wymowę wpisując w przeglądarce „pronunciation dictionary” – słownik wymowy, a następnie odtworzyć nagrania pożądanych słów.

W razie pytań lub sugestii proszę o kontakt na email podany na stronie przedszkola.

 

Thought of October

 

Thought of the month oct 2021

 

 

Jeżeli chcemy aby nasze dzieci przenosiły góry, najpierw pomóżmy im ruszyć się z krzeseł. 

 

 

Drodzy Rodzice,

Trochę nowości dotyczących języka angielskiego w Przedszkolu.

Najmłodsze dzieci radzą sobie coraz lepiej z nauką języka angielskiego. Oprócz rzeczy opisanych w poprzednim artykule, we wrześniu wyrabiały refleks z fast/slow/heavy feet/hands (szybkie/wolne/ciężkie stopy/dłonie).Byliśmy również na „wycieczce”, podczas której poznaliśmy zajęcia i rzeczy w ogrodzie i w domu: konewka – watering can, koszenie – mowing, kwiaty – flowers, żaba – frog, biedronka – ladybird, grill – barbecue, ślimak – snail.  W październiku poznamy jeszcze kolory jesieni - red, yellow /ˈjel.əʊ/, blue, green /ɡriːn/ oraz hands up/down, clap your hands, stamp your feet, jump (ręce w górę/dół, klaszczemy, tupiemy, skaczemy). Będziemy śpiewać naszą pierwszą piosenkę po angielsku: Hickory Dickory Dock https://www.youtube.com/watch?v=ygcN65SlLFg  

4-latki kończą naukę poprzedniego materiału i lada dzień zaczną poznawać zwierzęta domowe: kot - cat /kæt/, pies - dog, mysz – mouse /maʊs/, kaczka – duck /dʌk/, kura – hen, świnia – pig, koń – horse /hɔːs/, krowa – cow /kaʊ/, owca – sheep /ʃiːp/, koza – goat /ɡəʊt/. Używają struktury gramatycznej: What’s this? – Co to? It’s a ……- To jest …….. . W tym miesiącu śpiewamy o 10 małych Indianach 10 little Indians https://www.youtube.com/watch?v=k0SkWCCWrF8

5-latki zaczynają naukę o zabawkach: balon - balloon /bəˈluːn/, łódź – boat /bəʊt/, piłka – ball /bɔːl/, lalka – doll /dɒl/, miś pluszowy – teddy bear /ˈted·i ˌbeər/, robot – robot /ˈrəʊ.bɒt/, samochód – car /kɑːr/, klocki - blocks. Używana struktura gramatyczna: This is my/This is your ……. – To mój/twój…………….. . W tym miesiącu uczymy się piosenki o psie imieniem BINGO https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g  

6-latki uczą się dni tygodnia w rytm piosenki 7 Days oraz alfabetu. Zaraz po tym poznają uczucia: I’m happy (Jestem szczęśliwy), sad (smutny), thirsty /ˈθɜː.sti/ spragniony, hungry (głodny), cold (zimno), hot (gorąco), tired /taɪəd/ zmęczony. Będą ćwiczyć odpowiadanie na pytania: Are you happy? Are you tired?, itd. (Czy jesteś szczęśliwy? Czy jesteś zmęczony?) – Yes, I am. (Tak, jestem) / No, I’m not (Nie, nie jestem). W tym miesiącu uczymy się piosenki o psie imieniem BINGO https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g

 

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

Na zajęciach języka angielskiego mówimy możliwie maksymalnie dużo po angielsku, także słówek uczymy się na podstawie obrazków, przedmiotów. W związku z tym dzieci mogą nie wiedzieć i często nie wiedzą jak odpowiedzieć na pytanie rodzica: Jak po angielsku jest…….? Dzieci uczą się komunikacji, obycia z językiem, a nie tłumaczenia. Są natomiast w stanie odpowiedzieć (czasem z pomocą) na pytania: What’s this? What colour is it? ………, itp. W tym wieku dzieci posiadają dużo większą znajomość bierną języka niż czynną, tj. rozumieją dużo więcej niż są w stanie same powiedzieć.

W razie pytań lub sugestii proszę o kontakt na email znajdujący się  na stronie przedszkola.

 

Thought of September

 

Thought of the month sep 2021

 

W przedszkolnej sali jesteś WAŻNY, KOCHANY, SZANOWANY. 

Jesteś częścią zespołu! Jesteś WARTOŚCIOWY

odnosisz sukcesysłuchamy Cię!

 

 

Drodzy Rodzice,

Po pełnych wrażeń wakacjach dzieci wróciły do przedszkola pełne wigoru i zapału do nauki i zabawy.

Obecnie najmłodsze dzieci (3-latki) zapoznają się z zasadami panującymi na zajęciach. Wkrótce poznają podstawowe zwroty: Hello, goodbye, thank you. Będą także śpiewać piosenkę o jesiennych zbiorach (Pick an apple, pick an apple. Put it in the box! – tak samo dla pear, plum, cherry – będziemy zbierać jabłka, gruszki, śliwki i wiśnie).

4-latki przypominają sobie wszystko z poprzedniego roku. Lada dzień zaczniemy realizować nowy materiał. Najpierw kolory: red, yellow /ˈjel.əʊ/, blue, green /ɡriːn/, black /blæk/, white /waɪt/, brown /braʊn/, a wkrótce także pink, purple /ˈpɜː.pəl/, orange /ˈɒr.ɪndʒ/, grey /ɡreɪ/. Zabawom towarzyszy piosenka o poznanych kolorach. Będą także się przedstawiać: What’s your name? I’m ……….. .

5-latki powtarzają materiał z poprzedniego roku. Już wkrótce poznają słownictwo związane z klasą: window - okno /ˈwɪn.dəʊ/, table - stół /ˈteɪ.bəl/, chair – krzesło /tʃeər/, bin – kosz na śmieci /bɪn/, board - tablica /bɔːd/, picture – obrazek /ˈpɪk.tʃər/, door - drzwi /dɔːr/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to: What’s this? – Co to? It’s a ….. – To jest ……

6-latki tak jak inne grupy przypominają sobie rzeczy z minionego roku. Zaraz potem  poznają otoczenie przedszkola i szkoły: nauczyciel – teacher /ˈtiː.tʃər/, klasa - classroom /ˈklɑːs.rʊm/, sala muzyczna - music room /ˈmjuː.zɪk rʊm/, kolega/koleżanka – friend /frend/, autobus szkolny - school bus /ˈskuːl ˌbʌs/, huśtawka (przeciwwaga) – seesaw /ˈsiː.sɔː/, piaskownica – sandpit/ˈsænd.pɪt/, plac zabaw – playground /ˈpleɪ.ɡraʊnd/. Używana struktura gramatyczna: What’s this? It’s …… - Co to?

 

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

Na zajęciach języka angielskiego mówimy możliwie maksymalnie dużo po angielsku, także słówek uczymy się na podstawie obrazków, przedmiotów. W związku z tym dzieci mogą nie wiedzieć i często nie wiedzą jak odpowiedzieć na pytanie rodzica: Jak po angielsku jest…….? Dzieci uczą się komunikacji, obycia z językiem, a nie tłumaczenia. Są natomiast w stanie odpowiedzieć (czasem z pomocą) na pytania: What’s this? What colour is it? ………, itp.

W razie pytań proszę o kontakt na maila umieszczonego na stronie internetowej przedszkola.