Thought of May

 

Thought of the month may 2021

 

Potrzeba wielkiego serca żeby pomóc ukształtować małe umysły. 

 

 

Drogie Dzieci i Rodzice,

Zaczynamy ostatnie zagadnienia w grupach. Po nich zostawimy sobie czas na powtórzenia materiału.

3-latki wyruszają na wiosenną wycieczkę. Mogą puszczać latawiec – kite /kaɪt/, skakać po kałużach – puddle /ˈpʌd.əl/, robić piknik – picnic oraz łowić ryby – fishing /ˈfɪʃ.ɪŋ/.  Poza tym poznają wiatr – wind /wind/, deszcz – rain /rein/ oraz parasolkę – umbrella /ʌmˈbrel.ə/. Będziemy również poznawać uroki lata: piasek – sand /sænd/, lody – ice-cream /ˌaɪs ˈkriːm/, krab – crab /kræb/, muszelka – shell /ʃel/, ręcznik – towel /taʊəl/, zamek z piasku – sandcastle /ˈsændˌkɑː.səl/. Piosenka na ten miesiąc to the Queen of Hearts (Serduszkowa Królowa).

4-latki poznają pogodę: będziemy się pytać: What’s the weather like today? – Jaka dziś pogoda? A będziemy odpowiadać: It’s ….. słonecznie – sunny /ˈsʌn.i/, deszczowo - rainy /ˈreɪ.ni/, pochmurnie – cloudy /ˈklaʊ.di/, wietrznie – windy /ˈwɪn.di/, śnieżnie – snowy /ˈsnəʊ.i/, tęcza – rainbow /ˈreɪn.bəʊ/. Jeżeli czas pozwoli poznamy również ubrania: czapka – hat /hæt/, skarpetki – socks /sɒks/), buty – shoes /ʃuːs/, spodnie – trousers /ˈtraʊ.zəz/, koszulka – t-shirt /ˈtiː.ʃɜːt/, sukienka – dress /dres/, bluza – jumper /ˈdʒʌm.pər/, sandały – sandals. Piosenka na ten miesiąc to the Queen of Hearts (Serduszkowa Królowa).

5-latki będą poznawać ubrania: koszula – shirt /ˈʃɜːt/.), bluza – jumper /ˈdʒʌm.pər/, spódnica – skirt /skɜːt/, skarpetki – socks /sɒks/), buty – shoes /ʃuːs/, spodnie – trousers /ˈtraʊ.zəz/, krótkie spodenki – shorts /ʃɔːts/. Wykorzystywana struktura gramatyczna: What are you wearing? (Co masz na sobie?) – I’m wearing …. (Mam na sobie ……). Piosenka na ten okres to London bridge (Most londyński) https://www.youtube.com/watch?v=iJO91iNMb4c

6-latki poznają zawody swoich rodziców, a być może i swoje przyszłe: strażak - firefighter /ˈfaɪəˌfaɪ.tər/, policjant - police officer /pəˈliːs ˌɒf.ɪ.sər/, sprzedawca – shop assistant /ˈʃɒp əˌsɪs.tənt/, kierowca taksówki – taxi driver /ˈtæk.si ˌdraɪ.vər/, rolnik – farmer /ˈfɑː.mər/, doktor – doctor /ˈdɒk.tər/, budowniczy – builder /ˈbɪl.dər/, sekretarka – secretary /ˈsek.rə.tər.i/. Poznawana struktura gramatyczna: Czy on / ona jest – Is he / she ……. ? Is she a farmer? Is he a doctor? Tak / Nie. Yes, he / she is. // No, he / she isn’t. Zachęcamy do śpiewania piosenki London bridge (Most londyński) https://www.youtube.com/watch?v=iJO91iNMb4c

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

Wymowę wyrazów można łatwo sprawdzić wpisując w przeglądarkę internetową: pronunciation dictionary – czyli słownik wymowy.

 

Thought of April

 

Thought of the month apr 2021

 

Dzień kiedy Bóg stworzył nadzieję,

jest prawdopodobnie tym samym dniem,

kiedy stworzył wiosnę.

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,

W powietrzu czuć już wiosnę, więc wszystkie Dzieci również będą uczyć się angielskiego w ciepłym rytmie.

3-latki będą utrwalać materiał poznany przed Świętami oraz nauczą się rymowanki o swoich imionach. Będą także mówić wierszyk o wiosennych porządkach. W międzyczasie będziemy śpiewać fragment piosenki Old Mother Hubbard https://www.youtube.com/watch?v=30l7EinbOYg

4-latki nadal będą uczyć się o owocach: jabłko – apple /ˈæp.əl/, gruszka – pear /peər/, śliwka – plum /plʌm/, wiśnia – cherry /ˈtʃer.i/, truskawka – strawberry /ˈstrɔː.bər.i/, banan – banana /bəˈnɑː.nə/, pomarańcza – orange /ˈɒr.ɪndʒ/, cytryna – lemon /ˈlem.ən/, winogrono – grape /ɡreɪp/, brzoskwinia – peach /piːtʃ/. W międzyczasie będziemy śpiewać fragment piosenki Old Mother Hubbard https://www.youtube.com/watch?v=30l7EinbOYg

5-latki poznają części ciała: głowa – head /hed/, uszy – ears /ɪərs/, oczy – eyes /aɪs/, nogi – legs, stopy – feet /fiːt/, ramiona – arms /ɑːmz/, palce u rąk – fingers /ˈfɪŋ.ɡərs/). Poznawana struktura gramatyczna: I’ve got…. – Mam ….. . Będziemy śpiewać część piosenki We are beautiful https://www.youtube.com/watch?v=NB5uizJmHsw

6-latki poznają jedzenie: ser – cheese /tʃiːz/, zupa - soup /suːp/, ziemniak – potato /pəˈteɪ.təʊ/, kurczak – chicken /ˈtʃɪk.ɪn/, ryż – rice /raɪs/, sok – juice /dʒuːs/, sałatkę – salad oraz rybę - fish. Uczymy się mówić co lubimy – I like …., a co nie – I don’t like …. . Będziemy śpiewać część piosenki We are beautiful https://www.youtube.com/watch?v=NB5uizJmHsw

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

 

Thought of March

 

Thought of the month march 2021

 

Każde dziecko to inny rodzaj kwiatu,

a wszystkie razem czynią ten świat pięknym ogrodem. 

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,

3-latki w marcu będą poznawać polskie zwierzęta oraz to co one jedzą: sarna – roe deer /rəʊ ˌdɪər/, wiewiórka – squirrel /ˈskwɪr.əl/, ptaszek – bird /bɜːd/, niedźwiedź – bear /beər/, siano – hay /heɪ/, orzeszki – nuts //nʌtz/, nasionka – seeds //siːds/, miód – honey /hʌn.i/. Z wiosną zbliża się pora porządków, więc nauczymy się także rymowanki o sprzątaniu, a przy okazji kilku czynności: myć okna – clean the windows, ścierać kurze z mebli – dust the self, robić pranie – do the laundry, myć naczynia – wash the dishes. Piosenka na ten miesiąc to: „Pussy cat, pussy cat” https://www.youtube.com/watch?v=8DQxBdHyGVg

4-latki zaczęły już poznawać członków rodziny. Mama – mum /mʌm/, mummy /ˈmʌm.i/, tata – dad /dæd/, daddy /ˈdæd.i/, babcia – grandma /ˈɡræn.mɑː/, dziadek – grandad /ˈɡræn.dæd/, dzidziuś – baby /ˈbeɪ.bi/, siostra – sister /ˈsɪs.tər/, brat – brother /ˈbrʌð.ər/.

Powinno nam starczyć czasu żeby w marcu rozpocząć naukę owoców. Jabłko – apple /ˈæp.əl/, gruszka – pear /peər/, śliwka – plum /plʌm/, wiśnia – cherry /ˈtʃer.i/, truskawka – strawberry /ˈstrɔː.bər.i/, banan – banana /bəˈnɑː.nə/, pomarańcza – orange /ˈɒr.ɪndʒ/, cytryna – lemon /ˈlem.ən/, winogrono – grape /ɡreɪp/, brzoskwinia – peach /piːtʃ/. Piosenka na ten miesiąc to: Old MacDonald https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo

5-latki poznają życie na gospodarstwie. Kaczka – duck /dʌk/, koza – goat /ɡəʊt/, osioł – donkey /ˈdɒŋ.ki/, słońce – sun /sʌn/, motyl – butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/, kwiatek – flower /flaʊər/, pole – field /fiːld/. Poznana struktura gramatyczna: Is it  …….e.g. a butterfly? Yes, it is. /No, it isn’t. Czy to…….np. motyl? Tak, to motyl. / Nie, to nie motyl. Piosenka na marzec to This old man https://www.youtube.com/watch?v=aTG1jffWuFs

6-latki poznawały pokoje i je opisywały. Teraz będziemy uczyć się rzeczy w sypialni: poduszka – pillow /ˈpɪl.əʊ/, kocyk – blanket /ˈblæŋ.kɪt/, łóżko – bed, regał – shelf /ʃelf/, szafa – wardrobe /ˈwɔː.drəʊb/. Zaraz po opanowaniu tego materiału poznamy: na – on, w – in, pod – under /ˈʌn.dər/. Dzieci nauczą się pytać: Where’s ……..?Gdzie jest ……….? I będą na nie odpowiadać: It’s on / in / under …………. . – To jest na/ w / pod ………….. . Poznamy piosenkę This old man  https://www.youtube.com/watch?v=aTG1jffWuFs

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

W razie pytań lub uwag zapraszam do kontaktu przez e-mail podany na stronie przedszkola.

 

 

Thought of January & February

Thought of the month jan 2021

 

Jedno ciepłe słowo może ogrzać trzy zimowe miesiące.

 

Drogie Dzieci i Rodzice,

Ostatni czas był naprawdę dłuuugim odpoczynkiem od przedszkolnej nauki i zabawy, jednak na Dzieci po powrocie czeka mnóstwo zajęć.

3-latki poznają zabawy na śniegu. Będą lepić bałwana - snowman /ˈsnəʊ.mæn/, rzucać snieżkami – snowball /ˈsnəʊ.bɔːl/, ślizgać na lodzie – ice /aɪs/, zjeżdżać na sankach – sledge /sledʒ/ oraz chuchać na palce zmarznięte od mrozu – frost /frɒst/. Poznamy jeszcze kilka kolorów: black /blæk/, white /waɪt/, brown /braʊn/. Jeżeli czas pozwoli poznamy kilka odczuć i czynności: ziomno – cold /kəʊld/, gorąco – hot, kichać – sneeze /sniːz/, kaszleć – cough /kɒf/, chrapać – snore /snɔːr, mlaskać – smack your lips /smæk/, ziewać – yawn /jɔːn/. Piosenka na ten miesiąc to Hey diddle diddle https://www.youtube.com/watch?v=CbnDY1ufZUg

4-latki poznają egzotyczne dzikie zwierzęta: małpka - monkey /ˈmʌŋ.ki/, słoń – elephant /ˈel.ɪ.fənt/, zebra /ˈzeb.rə/ lub /ˈziː.brə/, żyrafa – giraffe /dʒɪˈrɑːf/, papuga – parrot /ˈpær.ət/, tygrys – tiger /ˈtaɪ.ɡər/, lew – lion /ˈlaɪ.ən/, wąż – snake /sneɪk/, krokodyl – crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/. Końcem zimy zaczniemy uczyć się o owocach. Piosenka na ten miesiąc to Hey diddle diddle https://www.youtube.com/watch?v=CbnDY1ufZUg

5-latki będą się uczyć o kształtach: koło – circle /ˈsɜː.kəl/, kwadrat - square /skweər/, trójkąt – triangle /ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/, prostokąt – rectangle /ˈrek.tæŋ.ɡəl/ oraz będą je opisywać, np. It’s a big blue circle. Piosenka na ten miesiąc to The Farmer in his house.

6-latki będą jeszcze kończyć poprzedni materiał, gdy to zrobią, poznają pokoje i meble: sypialnia – bedroom /ˈbed.ruːm/, łazienka – bathroom /ˈbɑːθ.ruːm/, kuchnia – kitchen /ˈkɪtʃ.ən/, jadalnia – dining room /ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/, salon – living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/, lampa – lamp, roślinka – plant, kanapa – sofa /ˈsəʊ.fə/, telewizor – TV /ˌtiːˈviː/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to There is …/There are…. (Tam jest…/Tam są ….). The Farmer in his house.

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

W razie pytań lub uwag zapraszam do kontaktu przez e-mail podany na stronie przedszkola.

 

Thought of December

Thought of the month dec 2020

Boże Narodzenie, moje dziecko,

to miłość w akcji.

Za każdym razem, gdy kochamy,

za każdym razem, gdy się dzielimy,

jest Boże Narodzenie.

 

Drogie Dzieci i Rodzice,

Mamy już grudzień, a w grudniu....

3-latki poznają pokoje wraz z czynnościami w każdym z nich. W przedpokoju (hall) będą ściągały buty i płaszcz (take off), w łazience (bathroom) myły ręce (wash your hands), w kuchni (kitchen) robiły kanapki (make a sandwich), itp. Piosenka na ten miesiąc to: Humpty Dumpty https://www.youtube.com/watch?v=nrv495corBc

4-latki poznają części ciała: głowa – head /hed/, ramiona – shoulders /ˈʃəʊl.dərs/, kolana – knees /niːs/, palce stóp – toes /təʊs/, włosy – hair /heər/, ucho – ear /ɪər/, usta – mouth /maʊθ/, nos – nose /nəʊz/, oczy – eyes /aɪs/, brzuch – belly /ˈbel.i/. W rytm tych części ciała śpiewamy piosenkę.

5-latki nadal będą się uczyć o przyborach: książka - book /bʊk/, bidon - water bottle /ˈwɔː.tə ˌbɒt.əl/, ołówek - pencil /ˈpen.səl/, gumka - rubber /ˈrʌb.ər/, piórnik - pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/, plecak – bag, kanapnik – lunch box / /lʌntʃ. bɒks/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to: How many…..? (Ile ….?) Spróbujemy nauczyć się także pierwszej zwrotki tradycyjnej świątecznej piosenki Deck the Halls https://www.youtube.com/watch?v=Y2T_rIZ4Pho

6-latki poznają czynności: rzucać – throw /θrəʊ/, kopać – kick /kɪk/, biegać – run /rʌn/, łapać – catch /kætʃ/, śpiewać – sing /sɪŋ/, wspinać – climb /klaɪm/, skakać – jump /dʒʌmp/, rysować – draw /drɔː/. Będziemy wykorzystywać formę: I can…. Potrafię./I can’t…… Nie potrafię. Spróbujemy nauczyć się także pierwszej zwrotki tradycyjnej świątecznej piosenki Deck the Halls https://www.youtube.com/watch?v=Y2T_rIZ4Pho

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

W razie pytań lub uwag zapraszam do kontaktu przez e-mail podany na stronie przedszkola.