Drodzy Rodzice,

Minął kolejny rok nauki. Dla jednych to koniec, a dla niektórych dopiero początek przygody z językiem angielskim w Przedszkolu.

Czerwiec był dla wszystkich grup czasem powtarzania materiału i wszystkiego czego udało się nam nauczyć w ciągu mijającego roku. Gratuluję sukcesów i życzę, aby zdobyta wiedza mogła być wykorzystania w praktyce na wakacjach oraz w pierwszej klasie przez naszych Zerówkowiczów.

Udanych wakacji!

Drodzy Rodzice,

W powietrzu czuć już lato,  a my powoli realizujemy ostatnie założenia planu na ten rok.

3-latki od kilku tygodni uczą się piosenki o Małym Prosiaczku – ‘’The little Piggy”. Uczymy się również koordynacji ruchowej w zabawie w kółeczku chodząc na rożne sposoby. Pod koniec miesiąca będziemy również poznawać uroki lata: piasek – sand /sænd/, lody – ice-cream /ˌaɪs ˈkriːm/, krab – crab /kræb/, muszelka – shell /ʃel/, ręcznik – towel /taʊəl/, zamek z piasku – sandcastle /ˈsændˌkɑː.səl/.

4-latki poznają pogodę. Pytamy się: What’s the weather like today? – Jaka dziś pogoda? A odpowiadamy: It’s ….. słonecznie – sunny /ˈsʌn.i/, deszczowo - rainy /ˈreɪ.ni/, pochmurnie – cloudy /ˈklaʊ.di/, wietrznie – windy /ˈwɪn.di/, śnieżnie – snowy /ˈsnəʊ.i/, tęcza – rainbow /ˈreɪn.bəʊ/.

5-latki poznają części ciała: głowa – head /hed/, uszy – ears /ɪərs/, oczy – eyes /aɪs/, nogi – legs, stopy – feet /fiːt/, ramiona – arms /ɑːmz/, palce u rąk – fingers /ˈfɪŋ.ɡərs/). Poznawana struktura gramatyczna: I’ve got…. – Mam ….. .

6-latki poznają zawody swoich rodziców, a bydź może iswoje: firefighter /ˈfaɪəˌfaɪ.tər/, policjant - police officer /pəˈliːs ˌɒf.ɪ.sər/, sprzedawca – shop assistant /ˈʃɒp əˌsɪs.tənt/, kierowca taksówki – taxi driver /ˈtæk.si ˌdraɪ.vər/, rolnik – farmer /ˈfɑː.mər/, doktor – doctor /ˈdɒk.tər/, budowniczy – builder /ˈbɪl.dər/, sekretarka – secretary /ˈsek.rə.tər.i/. Poznawana struktura gramatyczna: Czy on / ona jest – Is he / she ……. ? Tak / Nie. Yes, he / she is. // No, he / she isn’t.   

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

Drodzy Rodzice,

W powietrzu czuć już wiosnę, więc wszystkie Dzieci również uczą się angielskiego w ciepłym rytmie.

3-latki jeszcze przed Świętami ruszyły na wycieczkę. Wędrowały przez dżunglę – jungle /ˈdʒʌŋ.ɡəl/, pustynię – desert /ˈdez.ət/ , przekraczały most – bridge /brɪdʒ/, wspinały się na górę – mountain /ˈmaʊn.tɪn/, by na końcu trafić do miasta i przechodzić przez ulicę – street /striːt/. Obecnie uczymy się nowej piosenki – Here we go round the mulberry bush (Wokół krzewu morwy), a gdy wiosna zagości na dobre, będziemy puszczać latawiec – kite /kaɪt/, skakać po kałużach – puddle /ˈpʌd.əl/, robić piknik – picnic oraz łowić ryby – fishing /ˈfɪʃ.ɪŋ/.     

4-latki rozpoczęły naukę ubrań. czapka – hat /hæt/, skarpetki – socks /sɒks/), buty – shoes /ʃuːs/, spodnie – trousers /ˈtraʊ.zəz/, koszulka – t-shirt /ˈtiː.ʃɜːt/, sukienka – dress /dres/, bluza – jumper /ˈdʒʌm.pər/, sandały – sandals. Naszą nową piosenką będzie Sally the camel o wielbłądzie. Nauczymy się również pytać gdzie mieszkasz: Where do you live?... i odpowiadać: I live in ….. .

5-latki jeszcze przed Świętami zaczęły poznawać ubrania: koszula – shirt /ˈʃɜːt/.), bluza – jumper /ˈdʒʌm.pər/, spódnica – skirt /skɜːt/, skarpetki – socks /sɒks/), buty – shoes /ʃuːs/, spodnie – trousers /ˈtraʊ.zəz/, krótkie spodenki – shorts /ʃɔːts/. Wykorzystywana struktura gramatyczna: What are you wearing? (Co masz na sobie?) – I’m wearing …. (Mam ……). Piosenka jaką będziemy się uczyć to znana z wielu filmów He’s got the whole world in His hands (On w rękach ma cały świat).

6-latki nie próżnują. Poznały już mnóstwo jedzenia: ser – cheese /tʃiːz/, zupa - soup /suːp/, ziemniak – potato /pəˈteɪ.təʊ/, kurczak – chicken /ˈtʃɪk.ɪn/, ryż – rice /raɪs/, sok – juice /dʒuːs/, sałatkę – salad oraz rybę - fish. Uczymy się mówić co lubimy – I like …., a co nie – I don’t like …. . Piosenka jaką będziemy się uczyć to znana z wielu filmów He’s got the whole world in His hands (On w rękach ma cały świat).

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

Drodzy Rodzice,

Ostatni czas pełen był przerw od przedszkolnej nauki i zabawy, jednak Dzieciom po powrocie nie brak zapału.

3-latki poznają zabawy na śniegu. Lepią bałwana - snowman /ˈsnəʊ.mæn/, rzucają snieżkami – snowball /ˈsnəʊ.bɔːl/, ślizgają na lodzie – ice /aɪs/, zjeżdżają na sankach – sledge /sledʒ/ oraz chuchają na palce zmarznięte od mrozu – frost /frɒst/. Ostatnio poznały również piosenkę małej dziewczynce, którą wystraszył pająk – Little Miss Muffet.    

4-latki rozpoczęły naukę owoców. Jabłko – apple /ˈæp.əl/, gruszka – pear /peər/, śliwka – plum /plʌm/, wiśnia – cherry /ˈtʃer.i/, truskawka – strawberry /ˈstrɔː.bər.i/, banan – banana /bəˈnɑː.nə/, pomarańcza – orange /ˈɒr.ɪndʒ/, cytryna – lemon /ˈlem.ən/, winogrono – grape /ɡreɪp/, brzoskwinia – peach /piːtʃ/. Już wkrótce zaczniemy też śpiewać o Marysi i jej owieczce – Mary had a littl lamb.    

5-cio latki uczą się o gospodarstwie. Poznają: kaczka – duck /dʌk/, koza – goat /ɡəʊt/, osioł – donkey /ˈdɒŋ.ki/, słońce – sun /sʌn/, motyl – butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/, kwiatek – flower /flaʊər/, pole – field /fiːld/. Poznana struktura gramatyczna: Is it  …….e.g. a butterfly? Yes, it is. /No, it isn’t. Czy to…….np. motyl? Tak, to motyl. / Nie, to nie motyl. A lada dzień poznamy piosenkę If you’re happy and you know it.  

W poprzednim temacie 6-cio latki poznawały pokoje i je opisywały. Teraz uczymy się rzeczy w sypialni: poduszka – pillow /ˈpɪl.əʊ/, kocyk – blanket /ˈblæŋ.kɪt/, łóżko – bed, regał – shelf /ʃelf/, szafa – wardrobe /ˈwɔː.drəʊb/. Zaraz po opanowaniu tego materiału poznamy: na – on, w – in, pod – under /ˈʌn.dər/. Dzieci poznają pytanie: Where’s ……..?Gdzie jest ……….? I będą na nie odpowiadać: It’s on / in / under …………. . – To jest na/ w / pod ………….. . Za kilka dni poznamy piosenkę If you’re happy and you know it.  

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

Drodzy Rodzice,

Już po Świętach i czas wracać do nauki …tj. do zabawy.

3-latki będą się bawić w rytm piosenki Little Bo Peep. Poznamy też kilka części ciała.

4-latki poznają członków rodziny. Mama – mum /mʌm/, mummy /ˈmʌm.i/, tata – dad /dæd/, daddy /ˈdæd.i/, babcia – grandma /ˈɡræn.mɑː/, dziadek – grandad /ˈɡræn.dæd/, dzidziuś – baby /ˈbeɪ.bi/, siostra – sister /ˈsɪs.tər/, brat – brother /ˈbrʌð.ər/. Nauczymy się też piosenki o małym pajączku – Itsy Bitsy Spider.   

5-cio i 6-cio latki kontynuują realizację materiału z grudnia. W międzyczasie poznają piosenkę o najmniejszym robaczku The Littlest Worm.

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.