Drodzy Rodzice,

Już po Świętach i czas wracać do nauki …tj. do zabawy.

3-latki będą się bawić w rytm piosenki Little Bo Peep. Poznamy też kilka części ciała.

4-latki poznają członków rodziny. Mama – mum /mʌm/, mummy /ˈmʌm.i/, tata – dad /dæd/, daddy /ˈdæd.i/, babcia – grandma /ˈɡræn.mɑː/, dziadek – grandad /ˈɡræn.dæd/, dzidziuś – baby /ˈbeɪ.bi/, siostra – sister /ˈsɪs.tər/, brat – brother /ˈbrʌð.ər/. Nauczymy się też piosenki o małym pajączku – Itsy Bitsy Spider.   

5-cio i 6-cio latki kontynuują realizację materiału z grudnia. W międzyczasie poznają piosenkę o najmniejszym robaczku The Littlest Worm.

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

Drodzy Rodzice,

Mamy już grudzień, a w grudniu....

3-latki w listopadzie bawiły się z kotem - cat /kæt/, psem – dog, rybką – fish /fɪʃ/, chomikiem – hamster /ˈhæm.stər/, królikiem – rabbit /ˈræb.ɪt/ oraz papugą - parrot /ˈpær.ət/. Uczymy się śpiewać tradycyjną angielską piosenkę Hickory Dickory Dock. W bieżącym miesiącu będziemy szlifować poznane umiejętności oraz poznamy kilka nowych kolorów: black /blæk/, white /waɪt/, brown /braʊn/.    

4-latki uczą się części ciała: głowa – head /hed/, ramiona – shoulders /ˈʃəʊl.dərs/, kolana – knees /niːs/, palce stóp – toes /təʊs/, włosy – hair /heər/, ucho – ear /ɪər/, usta – mouth /maʊθ/, nos – nose /nəʊz/, oczy – eyes /aɪs/, brzuch – belly /ˈbel.i/. W rytm części ciała śpiewamy piosenkę. Śpiewamy także o piekarzu Muffin Man.

5-latki lada dzień zaczną poznawać: książka - book /bʊk/, bidon - water bottle /ˈwɔː.tə ˌbɒt.əl/, ołówek - pencil /ˈpen.səl/, gumka - rubber /ˈrʌb.ər/, piórnik - pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/, plecak – bag, kanapnik – lunch box / /lʌntʃ. bɒks/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to: How many…..? (Ile ….?)

6-latki wkrótce poznają pokoje i meble: sypialnia – bedroom /ˈbed.ruːm/, łazienka – bathroom /ˈbɑːθ.ruːm/, kuchnia – kitchen /ˈkɪtʃ.ən/, jadalnia – dining room /ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/, salon – living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/, lampa – lamp, roślinka – plant, kanapa – sofa /ˈsəʊ.fə/, telewizor – TV /ˌtiːˈviː/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to There is …/There are…. (Tam jest…/Tam są ….).

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

Drodzy Rodzice,

W listopadzie Dzieci będą poznawać nowe rzeczy.

3-latki poznały już red, yellow /ˈjel.əʊ/, blue, green /ɡriːn/, odpowiadają również na pytanie What’s your name? Poznają tradycyjną angielską zabawę w kółeczku Ring a rosie. Uczą się poleceń: faster (szybciej), slowly (powoli), clap your  hand (klaszcz), hands up/down (ręce w górę/dół), fly (latać), swim (pływać), jump (skakać), stamp your feet (tupać). W listopadzie poznają również ulubione zwierzątka domowe.    

4-latki poznają dzikie zwierzęta egzotyczne: małpka - monkey /ˈmʌŋ.ki/, słoń – elephant /ˈel.ɪ.fənt/, zebra /ˈzeb.rə/ lub/ˈziː.brə/, żyrafa – giraffe /dʒɪˈrɑːf/, papuga – parrot /ˈpær.ət/, tygrys – tiger /ˈtaɪ.ɡər/, lew – lion /ˈlaɪ.ən/, wąż – snake /sneɪk/, krokodyl – crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/. 

5-latki będą się uczyć o kształtach: koło – circle /ˈsɜː.kəl/, kwadrat - square /skweər/, trójkąt – triangle /ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/, prostokąt – rectangle /ˈrek.tæŋ.ɡəl/ oraz będą je opisywać, np. It’s a big blue circle.

6-latki już kończą poznawanie odczuć: I’m happy (Jestem szczęśliwy), sad (smutny), thirsty /ˈθɜː.sti/ spragniony, hungry (głodny), cold (zimno mi), hot (gorąco mi), tired /taɪəd/ zmęczony. Ćwiczą odpowiadanie na pytania: Are you happy? Are you tired?, itd. (Czy jesteś szczęśliwy? Czy jesteś zmęczony?) – Yes, I am. (Tak, jestem) / No, I’m not (Nie, nie jestem).

Jeszcze w tym miesiącu chcemy zacząć poznawanie czynności: rzucać – throw /θrəʊ/, kopać – kick /kɪk/, biegać – run /rʌn/, łapać – catch/kætʃ/, śpiewać – sing /sɪŋ/, wspinać – climb /klaɪm/, skakać – jump /dʒʌmp/, rysować – draw /drɔː/. Będziemy wykorzystywać formę: I can…. Potrafię./I can’t…… Nie potrafię.

Ostatnio 4, 5 i 6-latki uczyły się popularnej piosenki The wheels on the bus – Koła autobusu kręcą się …… . 5 i 6-latki niedługo poznają piosenkę o psie, który wabił się Bingo.

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

W tekście powyżej pojawia się transkrypcja fonetyczna. Wymowa nie jest zapisywana polskimi literami ponieważ angielski zawiera wiele dźwięków, które są obce dla języka polskiego. Dzieci doskonale je opanowują, a nieumyślne spolszczanie słów wyrządziłoby więcej złego niż dobrego. Znaczenie tych „znaczków” można sprawdzić na internecie lub po prostu posłuchać wymowy wpisując w przeglądarce „pronunciation dictionary” – słownik wymowy, a następnie odtworzyć nagrania pożądanych słów. 

W najbliższym czasie do naszej biblioteczki dołączą książki anglojęzyczne zebrane w American Library

Zapraszamy do lektury! 

 

Lista książek do czasowej biblioteczki anglojęzycznej:

 1. America
 2. America
 3. America – A History in Art. (Ameryka – Historia poprzez Sztukę)
 4. America’s National Parks (Parki Narodowe Ameryki)
 5. Animals, Tracks and Signs (Zwierzęta, Ślady i Znaki)
 6. Great American Cities Past and Present (Wielkie Miasta Ameryki Kiedyś i Dziś)
 7. Landscapes (Krajobrazy)
 8. Legendary Motorcycles (Legendarne Motocykle)
 9. Our Fifty States (Nasze Pięćdziesiąt Stanów)
 10. The Living Wild (Tętniąca Natura)
 11. The Most Scenic Drives in America (Najbardziej Widowiskowe Wycieczki po Ameryce)
 12. The New Big Book of U.S. Presidents (Wielka Księga Prezydentów USA)
 13. The United States Capitol (Kapitol USA)
 14. Visions of the First Americans (Indianie w Sztuce)
 15. Woodland life (W lesie)

Drodzy Rodzice,

Trochę nowości na temat języka angielskiego w Przedszkolu.

Najmłodsze dzieci (2,5 – 3-latki) w ostatnim czasie śpiewały piosenkę o jesiennych zbiorach (Pick an apple, pick an apple. Put it in the box!), wyrabiały refleks z fast/slow/heavy feet/hands. Uczą się też reagować na zmiany w przyrodzie na podstawie spaceru po łące. W najbliższym czasie będą poznawać kolory i uczyć się przedstawiać.   

4-latki poznają  zwierzęta domowe: kot - cat /kæt/, pies - dog, mysz – mouse /maʊs/, kaczka – duck /dʌk/, kura – hen, świnia – pig, koń – horse /hɔːs/, krowa – cow /kaʊ/, owca – sheep /ʃiːp/, koza – goat /ɡəʊt/. Używają struktury gramatycznej: What’s this? – Co to? It’s a …………- To …….. .

5-latki rozpoczynają naukę o zabawkach: balon - balloon /bəˈluːn/, łódź – boat /bəʊt/, piłka – ball /bɔːl/, lalka – doll /dɒl/, miś pluszowy – teddy bear /ˈted·i ˌbeər/, robot – robot /ˈrəʊ.bɒt/, samochód – car /kɑːr/. Używana struktura gramatyczna: This is my/This is your ……. – To mój/twój…………….. .

6-latki już rozpoczęły poznawanie otoczenia przedszkola/szkoły: nauczyciel – teacher /ˈtiː.tʃər/, klasa - classroom /ˈklɑːs.rʊm/, sala muzyczna - music room /ˈmjuː.zɪk rʊm/, kolega/koleżanka – friend /frend/, autobus szkolny - school bus /ˈskuːl ˌbʌs/, huśtawka (przeciwwaga) – seesaw /ˈsiː.sɔː/, piaskownica – sandbox /ˈsænd.bɒks/ (US), plac zabaw – playground /ˈpleɪ.ɡraʊnd/. Używana struktura gramatyczna: What’s this? It’s …… - Co to? To ….. . Who’s this? He’s/She’s ……. Kto to? To …… .

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

Na zajęciach języka angielskiego mówimy możliwie maksymalnie dużo po angielsku, także słówek uczymy się na podstawie obrazków, przedmiotów. W związku z tym dzieci mogą nie wiedzieć
 i często nie wiedzą jak odpowiedzieć na pytanie rodzica: Jak po angielsku jest…….? Dzieci uczą się komunikacji, obycia z językiem, a nie tłumaczenia. Są natomiast w stanie odpowiedzieć (czasem
z pomocą) na pytania: What’s this? What colour is it? ……… .