Drodzy Rodzice,

Ostatni czas pełen był odpoczynku od przedszkolnej nauki i zabawy, jednak Dzieciom po powrocie nie brak zapału.

3-latki poznają zabawy na śniegu. Lepią bałwana - snowman /ˈsnəʊ.mæn/, rzucają snieżkami – snowball /ˈsnəʊ.bɔːl/, ślizgają na lodzie – ice /aɪs/, zjeżdżają na sankach – sledge /sledʒ/ oraz chuchają na palce zmarznięte od mrozu – frost /frɒst/. Poznają również piosenkę Humpty Dumpty. W późniejszym czasie poznamy też kilka części ciała.

4-latki poznają członków rodziny. Mama – mum /mʌm/, mummy /ˈmʌm.i/, tata – dad /dæd/, daddy /ˈdæd.i/, babcia – grandma /ˈɡræn.mɑː/, dziadek – grandad /ˈɡræn.dæd/, dzidziuś – baby /ˈbeɪ.bi/, siostra – sister /ˈsɪs.tər/, brat – brother /ˈbrʌð.ər/. Nauczymy się też piosenki Row your boat.

5- cio latki uczą się o gospodarstwie. Poznają: kaczka – duck /dʌk/, koza – goat /ɡəʊt/, osioł – donkey /ˈdɒŋ.ki/, słońce – sun /sʌn/, motyl – butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/, kwiatek – flower /flaʊər/, pole – field /fiːld/. Poznana struktura gramatyczna: Is it  …….e.g. a butterfly? Yes, it is. /No, it isn’t. Czy to…….np. motyl? Tak, to motyl. / Nie, to nie motyl. Będziemy śpiewać piosenkę o babci i dziadku.  

6-latki poznają pokoje i meble: sypialnia – bedroom /ˈbed.ruːm/, łazienka – bathroom /ˈbɑːθ.ruːm/, kuchnia – kitchen /ˈkɪtʃ.ən/, jadalnia – dining room /ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/, salon – living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/, lampa – lamp, roślinka – plant, kanapa – sofa /ˈsəʊ.fə/, telewizor – TV /ˌtiːˈviː/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to There is …/There are…. (Tam jest…/Tam są ….). Będziemy śpiewać piosenkę o babci i dziadku.  

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

Drodzy Rodzice,

Mamy już grudzień, a w grudniu....

3-latki w listopadzie zaczęły poznawać pokoje wraz z czynnościami w każdym z nich. W przedpokoju (hall) ściągały buty i płaszcz (take off), w łazience (bathroom) myły ręce (wash your hands), w kuchni (kitchen) robiły kanapki (make a sandwich), itp. Jeśli czas pozwoli, to poznamy jeszcze kilka kolorów: black /blæk/, white /waɪt/, brown /braʊn/. Piosenka na ten miesiąc to: Hej diddle diddle.     

4-latki uczą się części ciała: głowa – head /hed/, ramiona – shoulders /ˈʃəʊl.dərs/, kolana – knees /niːs/, palce stóp – toes /təʊs/, włosy – hair /heər/, ucho – ear /ɪər/, usta – mouth /maʊθ/, nos – nose /nəʊz/, oczy – eyes /aɪs/, brzuch – belly /ˈbel.i/. W rytm części ciała śpiewamy piosenkę. Śpiewamy: Hej diddle diddle.     

5-latki lada dzień zaczną poznawać: książka - book /bʊk/, bidon - water bottle /ˈwɔː.tə ˌbɒt.əl/, ołówek - pencil /ˈpen.səl/, gumka - rubber /ˈrʌb.ər/, piórnik - pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/, plecak – bag, kanapnik – lunch box / /lʌntʃ. bɒks/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to: How many…..? (Ile ….?) Będziemy śpiewać piosenkę o niegrzecznych małpkach: Five little monkeys jumping on the bed.

6-latki zaczęły poznawanie czynności: rzucać – throw /θrəʊ/, kopać – kick /kɪk/, biegać – run /rʌn/, łapać – catch /kætʃ/, śpiewać – sing /sɪŋ/, wspinać – climb /klaɪm/, skakać – jump /dʒʌmp/, rysować – draw /drɔː/. Będziemy wykorzystywać formę: I can…. Potrafię./I can’t…… Nie potrafię. Będziemy śpiewać piosenkę o niegrzecznych małpkach: Five little monkeys jumping on the bed.

 

Drodzy Rodzice,

W listopadzie Dzieci będą poznawać nowe rzeczy.

3-latki poznały już polecenia: faster (szybciej), slowly (powoli), clap your  hand (klaszcz), hands up/down (ręce w górę/dół), fly (latać), swim (pływać), jump (skakać), stamp your feet (tupać). Bawiliśmy się również ze zwierzętami: kot - cat, pies - dog, ryba – fish, chomik – hamster, królik – rabbit, papuga – parrot. W listopadzie będziemy uczyć się o zajęciach i rzeczach w ogrodzie i w domu. Najpierw: konewka – watering can, koszenie – mowing, kwiaty – flowers, żaba – frog, biedronka – ladybuird, grill – barbecue, ślimak – snail. Będziemy uczyć się piosenki Ba ba Black sheep.

4-latki poznają dzikie zwierzęta egzotyczne: małpka - monkey /ˈmʌŋ.ki/, słoń – elephant /ˈel.ɪ.fənt/, zebra /ˈzeb.rə/ lub /ˈziː.brə/, żyrafa – giraffe /dʒɪˈrɑːf/, papuga – parrot /ˈpær.ət/, tygrys – tiger /ˈtaɪ.ɡər/, lew – lion /ˈlaɪ.ən/, wąż – snake /sneɪk/, krokodyl – crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/. Będziemy się uczyć piosenki Ba ba Black sheep.

5-latki będą się uczyć o kształtach: koło – circle /ˈsɜː.kəl/, kwadrat - square /skweər/, trójkąt – triangle /ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/, prostokąt – rectangle /ˈrek.tæŋ.ɡəl/ oraz będą je opisywać, np. It’s a big blue circle. Piosenka na ten miesiąc to The Farmer in his house.

6-latki poznają otoczenie przedszkola/szkoły: nauczyciel – teacher /ˈtiː.tʃər/, klasa - classroom /ˈklɑːs.rʊm/, sala muzyczna - music room /ˈmjuː.zɪk rʊm/, kolega/koleżanka – friend /frend/, autobus szkolny - school bus /ˈskuːl ˌbʌs/, huśtawka (przeciwwaga) – seesaw /ˈsiː.sɔː/, piaskownica – sandbox /ˈsænd.bɒks/ (US), plac zabaw – playground /ˈpleɪ.ɡraʊnd/. Używana struktura gramatyczna: What’s this? It’s …… - Co to? To ….. . Who’s this? He’s/She’s ……. Kto to? To …… Piosenka na ten miesiąc to The Farmer in his house.

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

W tekście powyżej pojawia się transkrypcja fonetyczna. Wymowa nie jest zapisywana polskimi literami ponieważ angielski zawiera wiele dźwięków, które są obce dla języka polskiego. Dzieci doskonale je opanowują, a nieumyślne spolszczanie słów wyrządziłoby więcej złego niż dobrego. Znaczenie tych „znaczków” można sprawdzić na internecie lub po prostu sprawdzając wymowę wpisując w przeglądarce „pronunciation dictionary” – słownik wymowy, a następnie odtworzyć nagrania pożądanych słów.

Drodzy Rodzice,

Trochę nowości dotyczących języka angielskiego w Przedszkolu.

Najmłodsze dzieci (3-latki) w ostatnim czasie śpiewały piosenkę o jesiennych zbiorach (Pick an apple, pick an apple. Put it in the box!), wyrabiały refleks z fast/slow/heavy feet/hands. Uczą się też reagować na zmiany w przyrodzie na podstawie obserwacji kwiatków. Powoli poznajemy swoje imiona – odpowiadając na pytania w języku angielskim. Poznajemy też kolory jesieni - red, yellow /ˈjel.əʊ/, blue, green /ɡriːn/. W październiku poznamy pierwszą piosenkę po angielsku – będzie to Yankee Doodle.

4-latki lada dzień zaczną poznawać zwierzęta domowe: kot - cat /kæt/, pies - dog, mysz – mouse /maʊs/, kaczka – duck /dʌk/, kura – hen, świnia – pig, koń – horse /hɔːs/, krowa – cow /kaʊ/, owca – sheep /ʃiːp/, koza – goat /ɡəʊt/. Używają struktury gramatycznej: What’s this? – Co to? It’s a ……- To …….. . W tym miesiącu śpiewamy o małym trzmielu – Baby Bumblebee.

5-latki wkrótce zaczną naukę o zabawkach: balon - balloon /bəˈluːn/, łódź – boat /bəʊt/, piłka – ball /bɔːl/, lalka – doll /dɒl/, miś pluszowy – teddy bear /ˈted·i ˌbeər/, robot – robot /ˈrəʊ.bɒt/, samochód – car /kɑːr/. Używana struktura gramatyczna: This is my/This is your ……. – To mój/twój…………….. . Uczymy się także piosenki o 5 małych kaczuszkach (Five little ducks).

6-latki już rozpoczęły poznawanie odczuć: I’m happy (Jestem szczęśliwy), sad (smutny), thirsty /ˈθɜː.sti/ spragniony, hungry (głodny), cold (zimno mi), hot (gorąco mi), tired /taɪəd/ zmęczony. Ćwiczą odpowiadanie na pytania: Are you happy? Are you tired?, itd. (Czy jesteś szczęśliwy? Czy jesteś zmęczony?) – Yes, I am. (Tak, jestem) / No, I’m not (Nie, nie jestem). Uczymy się także piosenki o 5 małych kaczuszkach (Five little ducks).

 

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

Na zajęciach języka angielskiego mówimy możliwie maksymalnie dużo po angielsku, także słówek uczymy się na podstawie obrazków, przedmiotów. W związku z tym dzieci mogą nie wiedzieć i często nie wiedzą jak odpowiedzieć na pytanie rodzica: Jak po angielsku jest…….? Dzieci uczą się komunikacji, obycia z językiem, a nie tłumaczenia. Są natomiast w stanie odpowiedzieć (czasem z pomocą) na pytania: What’s this? What colour is it? ………, itp.

Szanowni Państwo,

Wakacje już za nami. Dzieci wróciły do przedszkola pełne wigoru i zdążyły już powtórzyć wszystko czego nauczyły się w poprzednim roku.

Obecnie najmłodsze dzieci (3-latki) zapoznają się z zasadami panującymi na zajęciach i poznają podstawowe zwroty: Hello, goodbye, thank you. W ostatnim czasie śpiewają także piosenkę o jesiennych zbiorach (Pick an apple, pick an apple. Put it in the box! – tak samo dla pear, plum),

4-latki również poznają te zwroty, jak również uczą się przedstawiać: What’s your name? I’m ……….. Poza tym przypominają sobie kolory: red, yellow /ˈjel.əʊ/, blue, green /ɡriːn/, black /blæk/, white /waɪt/, brown /braʊn/, a wkrótce także pink, purple /ˈpɜː.pəl/, orange /ˈɒr.ɪndʒ/, grey /ɡreɪ/. Zabawom towarzyszy piosenka o poznanych kolorach.    

5-laki rozpoczęły naukę słownictwa związanego z klasą: window - okno /ˈwɪn.dəʊ/, table - stół /ˈteɪ.bəl/, chair – krzesło /tʃeər/, bin – kosz na śmieci /bɪn/, board - tablica /bɔːd/, picture – obrazek /ˈpɪk.tʃər/, door - drzwi /dɔːr/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to: What’s this? – Co to? It’s a ….. – To ……

6-latki uczą się alfabetu oraz dni tygodnia w rytm piosenki „Seven Days”.

 

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

Materiał realizowany z 5-cio i 6-cio latkami oparty jest na programie Oxford, First Friends 1, 2, Susan Iannuzzi. Istnieje możliwość dokupienia książek i ćwiczeń do prywatnego wykorzystania w domu.

Na zajęciach uczymy się, bawimy i śpiewamy z akcentem brytyjskim, amerykański służy jedynie zaznaczeniu różnic kulturowych.