Drodzy Rodzice,

Wiosna już w pełni,  więc pora na ostatnie nowości w tym roku szkolnym.

3-latki zaczęły się uczyć piosenki the Queen of Hearts (Serduszkowa Królowa). Będziemy również poznawać uroki lata: piasek – sand /sænd/, lody – ice-cream /ˌaɪs ˈkriːm/, krab – crab /kræb/, muszelka – shell /ʃel/, ręcznik – towel /taʊəl/, zamek z piasku – sandcastle /ˈsændˌkɑː.səl/.

4-latki poznają pogodę. Pytamy się: What’s the weather like today? – Jaka dziś pogoda? A odpowiadamy: It’s ….. słonecznie – sunny /ˈsʌn.i/, deszczowo - rainy /ˈreɪ.ni/, pochmurnie – cloudy /ˈklaʊ.di/, wietrznie – windy /ˈwɪn.di/, śnieżnie – snowy /ˈsnəʊ.i/, tęcza – rainbow /ˈreɪn.bəʊ/. Piosenka na ten miesiąc to the Queen of Hearts (Serduszkowa Królowa).

5-latki poznają jedzenie: marchewka – carrot  /ˈkær.ət/, słodycze – sweet  /swiːt/, kanapka – sandwich /ˈsæn.wɪdʒ/, ciasteczko – biscuit /ˈbɪs.kɪt/, pomidor – tomato /təˈmɑː.təʊ/(wymowa brytyjska) lub /təˈmeɪ.t̬oʊ/ (wymowa amerykańska), pomarańcza – orange, banan – banana. Piosenka na ten miesiąc to She’ll be coming round the mountain.

6-latki poznają zawody swoich rodziców, a być może i swoje: strażak - firefighter /ˈfaɪəˌfaɪ.tər/, policjant - police officer /pəˈliːs ˌɒf.ɪ.sər/, sprzedawca – shop assistant /ˈʃɒp əˌsɪs.tənt/, kierowca taksówki – taxi driver /ˈtæk.si ˌdraɪ.vər/, rolnik – farmer /ˈfɑː.mər/, doktor – doctor /ˈdɒk.tər/, budowniczy – builder /ˈbɪl.dər/, sekretarka – secretary /ˈsek.rə.tər.i/. Poznawana struktura gramatyczna: Czy on / ona jest – Is he / she ……. ? Tak / Nie. Yes, he / she is. // No, he / she isn’t. Piosenka na ten miesiąc to She’ll be coming round the mountain.     

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

Drodzy Rodzice,

W powietrzu czuć już wiosnę, więc wszystkie Dzieci również uczą się angielskiego w ciepłym rytmie.

3-latki przed Świętami wyruszą na wiosenną wycieczkę. Będziemy puszczać latawiec – kite /kaɪt/, skakać po kałużach – puddle /ˈpʌd.əl/, robić piknik – picnic oraz łowić ryby – fishing /ˈfɪʃ.ɪŋ/.  Poza tym poznamy wiatr – wind /wind/, deszcz – rain /rein/ oraz parasolkę – umbrella /ʌmˈbrel.ə/. W międzyczasie będziemy śpiewać piosenkę Old Mother Hubbard.

4-latki poznają ubrania: czapka – hat /hæt/, skarpetki – socks /sɒks/), buty – shoes /ʃuːs/, spodnie – trousers /ˈtraʊ.zəz/, koszulka – t-shirt /ˈtiː.ʃɜːt/, sukienka – dress /dres/, bluza – jumper /ˈdʒʌm.pər/, sandały – sandals. Nauczymy się również pytać gdzie mieszkasz: Where do you live?... i odpowiadać: I live in ….. .

5-latki poznają części ciała: głowa – head /hed/, uszy – ears /ɪərs/, oczy – eyes /aɪs/, nogi – legs, stopy – feet /fiːt/, ramiona – arms /ɑːmz/, palce u rąk – fingers /ˈfɪŋ.ɡərs/). Poznawana struktura gramatyczna: I’ve got…. – Mam ….. .

6-latki zaczęły poznawać jedzenie: ser – cheese /tʃiːz/, zupa - soup /suːp/, ziemniak – potato /pəˈteɪ.təʊ/, kurczak – chicken /ˈtʃɪk.ɪn/, ryż – rice /raɪs/, sok – juice /dʒuːs/, sałatkę – salad oraz rybę - fish. Uczymy się mówić co lubimy – I like …., a co nie – I don’t like …. .

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

Drodzy Rodzice,

Po zasłużonym odpoczynku pora na powrót do nauki….to znaczy do zabawy. Zaraz po feriach…

3-latki przed feriami uczyły się odczuć: ziomno – cold /kəʊld/, gorąco – hot, kichać – sneeze /sniːz/, kaszleć – cough /kɒf/, chrapać – snore /snɔːr, mlaskać – smack your lips /smæk/, ziewać – yawn /jɔːn/.  Teraz wyruszą na wycieczkę w nieznane. Będą wędrowały przez dżunglę – jungle /ˈdʒʌŋ.ɡəl/, pustynię – desert /ˈdez.ət/ , przekraczały most – bridge /brɪdʒ/, wspinały się na górę – mountain /ˈmaʊn.tɪn/, by na końcu trafić do miasta i przechodzić przez ulicę – street /striːt/. Piosenka na ten miesiąc to „Pussy cat, pussy cat”.

4-latki rozpoczną naukę owoców. Jabłko – apple /ˈæp.əl/, gruszka – pear /peər/, śliwka – plum /plʌm/, wiśnia – cherry /ˈtʃer.i/, truskawka – strawberry /ˈstrɔː.bər.i/, banan – banana /bəˈnɑː.nə/, pomarańcza – orange /ˈɒr.ɪndʒ/, cytryna – lemon /ˈlem.ən/, winogrono – grape /ɡreɪp/, brzoskwinia – peach /piːtʃ/. Już wkrótce zaczniemy też śpiewać „Old MacDonald”.

5-latki będą poznawać ubrania: koszula – shirt /ˈʃɜːt/.), bluza – jumper /ˈdʒʌm.pər/, spódnica – skirt /skɜːt/, skarpetki – socks /sɒks/), buty – shoes /ʃuːs/, spodnie – trousers /ˈtraʊ.zəz/, krótkie spodenki – shorts /ʃɔːts/. Wykorzystywana struktura gramatyczna: What are you wearing? (Co masz na sobie?) – I’m wearing …. (Mam na sobie ……). Poznamy piosenkę „This old man”.

W poprzednim miesiącu 6-latki poznawały pokoje i je opisywały. Teraz będziemy uczyć się rzeczy w sypialni: poduszka – pillow /ˈpɪl.əʊ/, kocyk – blanket /ˈblæŋ.kɪt/, łóżko – bed, regał – shelf /ʃelf/, szafa – wardrobe /ˈwɔː.drəʊb/. Zaraz po opanowaniu tego materiału poznamy: na – on, w – in, pod – under /ˈʌn.dər/. Dzieci poznają pytanie: Where’s ……..?Gdzie jest ……….? I będą na nie odpowiadać: It’s on / in / under …………. . – To jest na/ w / pod ………….. . Poznamy piosenkę „This old man”.  

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

Drodzy Rodzice,

Ostatni czas pełen był odpoczynku od przedszkolnej nauki i zabawy, jednak Dzieciom po powrocie nie brak zapału.

3-latki poznają zabawy na śniegu. Lepią bałwana - snowman /ˈsnəʊ.mæn/, rzucają snieżkami – snowball /ˈsnəʊ.bɔːl/, ślizgają na lodzie – ice /aɪs/, zjeżdżają na sankach – sledge /sledʒ/ oraz chuchają na palce zmarznięte od mrozu – frost /frɒst/. Poznają również piosenkę Humpty Dumpty. W późniejszym czasie poznamy też kilka części ciała.

4-latki poznają członków rodziny. Mama – mum /mʌm/, mummy /ˈmʌm.i/, tata – dad /dæd/, daddy /ˈdæd.i/, babcia – grandma /ˈɡræn.mɑː/, dziadek – grandad /ˈɡræn.dæd/, dzidziuś – baby /ˈbeɪ.bi/, siostra – sister /ˈsɪs.tər/, brat – brother /ˈbrʌð.ər/. Nauczymy się też piosenki Row your boat.

5- cio latki uczą się o gospodarstwie. Poznają: kaczka – duck /dʌk/, koza – goat /ɡəʊt/, osioł – donkey /ˈdɒŋ.ki/, słońce – sun /sʌn/, motyl – butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/, kwiatek – flower /flaʊər/, pole – field /fiːld/. Poznana struktura gramatyczna: Is it  …….e.g. a butterfly? Yes, it is. /No, it isn’t. Czy to…….np. motyl? Tak, to motyl. / Nie, to nie motyl. Będziemy śpiewać piosenkę o babci i dziadku.  

6-latki poznają pokoje i meble: sypialnia – bedroom /ˈbed.ruːm/, łazienka – bathroom /ˈbɑːθ.ruːm/, kuchnia – kitchen /ˈkɪtʃ.ən/, jadalnia – dining room /ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/, salon – living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/, lampa – lamp, roślinka – plant, kanapa – sofa /ˈsəʊ.fə/, telewizor – TV /ˌtiːˈviː/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to There is …/There are…. (Tam jest…/Tam są ….). Będziemy śpiewać piosenkę o babci i dziadku.  

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

Drodzy Rodzice,

Mamy już grudzień, a w grudniu....

3-latki w listopadzie zaczęły poznawać pokoje wraz z czynnościami w każdym z nich. W przedpokoju (hall) ściągały buty i płaszcz (take off), w łazience (bathroom) myły ręce (wash your hands), w kuchni (kitchen) robiły kanapki (make a sandwich), itp. Jeśli czas pozwoli, to poznamy jeszcze kilka kolorów: black /blæk/, white /waɪt/, brown /braʊn/. Piosenka na ten miesiąc to: Hej diddle diddle.     

4-latki uczą się części ciała: głowa – head /hed/, ramiona – shoulders /ˈʃəʊl.dərs/, kolana – knees /niːs/, palce stóp – toes /təʊs/, włosy – hair /heər/, ucho – ear /ɪər/, usta – mouth /maʊθ/, nos – nose /nəʊz/, oczy – eyes /aɪs/, brzuch – belly /ˈbel.i/. W rytm części ciała śpiewamy piosenkę. Śpiewamy: Hej diddle diddle.     

5-latki lada dzień zaczną poznawać: książka - book /bʊk/, bidon - water bottle /ˈwɔː.tə ˌbɒt.əl/, ołówek - pencil /ˈpen.səl/, gumka - rubber /ˈrʌb.ər/, piórnik - pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/, plecak – bag, kanapnik – lunch box / /lʌntʃ. bɒks/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to: How many…..? (Ile ….?) Będziemy śpiewać piosenkę o niegrzecznych małpkach: Five little monkeys jumping on the bed.

6-latki zaczęły poznawanie czynności: rzucać – throw /θrəʊ/, kopać – kick /kɪk/, biegać – run /rʌn/, łapać – catch /kætʃ/, śpiewać – sing /sɪŋ/, wspinać – climb /klaɪm/, skakać – jump /dʒʌmp/, rysować – draw /drɔː/. Będziemy wykorzystywać formę: I can…. Potrafię./I can’t…… Nie potrafię. Będziemy śpiewać piosenkę o niegrzecznych małpkach: Five little monkeys jumping on the bed.