Thought of September

 

Thought of the month sep 2020

 

 

"Dzieci uczą się podczas zabawy. Najważniejsze jednak, że podczas zabawy uczą się jak się uczyć."

 

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,

Po pełnych wrażeń wakacjach dzieci wróciły do przedszkola pełne wigoru i zapału do nauki i zabawy.

Najmłodsze dzieci (3-latki) zapoznały się z zasadami panującymi na zajęciach. Teraz poznają podstawowe zwroty: Hello, goodbye, thank you. Śpiewamy też piosenkę o jesiennych zbiorach (Pick an apple, pick an apple. Put it in the box! – tak samo dla pear, plum, cherry – zbieramy jabłka, gruszki, śliwki i wiśnie). Będziemy też wyrabiali refleks: fast/slow/heavy feet/hands oraz innymi rymowankami związanymi z ciałem.

4-latki przypominały sobie wszystko z poprzedniego roku. Obecnie zaczynamy realizować nowy materiał. Najpierw kolory: red, yellow /ˈjel.əʊ/, blue, green /ɡriːn/, black /blæk/, white /waɪt/, brown /braʊn/, a wkrótce także pink, purple /ˈpɜː.pəl/, orange /ˈɒr.ɪndʒ/, grey /ɡreɪ/. Zabawom towarzyszy piosenka o poznanych kolorach. Będą także się przedstawiać: What’s your name? I’m…….. .

5-latki powtórzyłu materiał z poprzedniego roku. Już wkrótce poznają słownictwo związane z klasą: window - okno /ˈwɪn.dəʊ/, table - stół /ˈteɪ.bəl/, chair – krzesło /tʃeər/, bin – kosz na śmieci /bɪn/, board - tablica /bɔːd/, picture – obrazek /ˈpɪk.tʃər/, door - drzwi /dɔːr/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to: What’s this? – Co to? It’s a ….. – To jest …… W tym miesiącu uczymy się piosenki o psie imieniem BINGO https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g

6-latki tak jak inne grupy przypominały sobie rzeczy z minionego roku. Obecnie poznajemy alfabet  - na śpiewająco , a następnie dni tygodnia w rytm piosenki 7 Days. Zaraz po tym poznają uczucia: I’m happy (Jestem szczęśliwy), sad (smutny), thirsty /ˈθɜː.sti/ spragniony, hungry (głodny), cold (zimno), hot (gorąco), tired /taɪəd/ zmęczony. Będą ćwiczyć odpowiadanie na pytania: Are you happy? Are you tired?, itd. (Czy jesteś szczęśliwy? Czy jesteś zmęczony?) – Yes, I am. (Tak, jestem) / No, I’m not (Nie, nie jestem). W tym miesiącu uczymy się piosenki o psie imieniem BINGO https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g

 

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

Na zajęciach języka angielskiego mówimy możliwie maksymalnie dużo po angielsku, także słówek uczymy się na podstawie obrazków, przedmiotów. W związku z tym dzieci mogą nie wiedzieć i często nie wiedzą jak odpowiedzieć na pytanie rodzica: Jak po angielsku jest…….? Dzieci uczą się komunikacji, obycia z językiem, a nie tłumaczenia. Są natomiast w stanie odpowiedzieć (czasem z pomocą) na pytania: What’s this? What colour is it? ………, itp.

W razie pytań proszę o kontakt na maila umieszczonego na stronie internetowej przedszkola.