Thought of May

 

Thought of the month May 2023

 

Idealne lato jest wtedy, kiedy świeci słońce, powiewa bryza, ptaki śpiewają, a kosiarka jest zepsuta.

 

Drogie Dzieci i Rodzice,

Zaczynamy ostatnie zagadnienia w tym roku szkolnym. Po nich zostanie nam czas na powtórzenie materiału.

3-latki wyruszą poznawać uroki lata: piasek – sand /sænd/, lody – ice-cream /ˌaɪs ˈkriːm/, krab – crab /kræb/, muszelka – shell /ʃel/, ręcznik – towel /taʊəl/, zamek z piasku – sandcastle /ˈsændˌkɑː.səl/. W rytm rymowanki będziemy pytać o imiona. W tym miesiącu będziemy śpiewać piosenkę o małym pajączku: Itsy Bitsy Spider https://www.youtube.com/watch?v=w_lCi8U49mY .

4-latki poznają pogodę: będziemy pytać: What’s the weather like today? – Jaka dziś pogoda? A odpowiadać: It’s ….. słonecznie – sunny /ˈsʌn.i/, deszczowo - rainy /ˈreɪ.ni/, pochmurnie – cloudy /ˈklaʊ.di/, wietrznie – windy /ˈwɪn.di/, śnieżnie – snowy /ˈsnəʊ.i/, tęcza – rainbow /ˈreɪn.bəʊ/. Jeżeli czas pozwoli poznamy również ubrania: czapka – hat /hæt/, skarpetki – socks /sɒks/), buty – shoes /ʃuːs/, spodnie – trousers /ˈtraʊ.zəz/, koszulka – t-shirt /ˈtiː.ʃɜːt/, sukienka – dress /dres/, bluza – jumper /ˈdʒʌm.pər/, sandały – sandals. Piosenka na ten miesiąc to If you’re happy and you know it https://www.youtube.com/watch?v=M6LoRZsHMSs

5-latki poznają części ciała: głowa – head /hed/, uszy – ears /ɪərs/, oczy – eyes /aɪs/, nogi – legs, stopy – feet /fiːt/, ramiona – arms /ɑːmz/, palce u rąk – fingers /ˈfɪŋ.ɡərs/). Poznawana struktura gramatyczna: I’ve got…. – Mam…. . Będziemy śpiewać London bridge (Most londyński) https://www.youtube.com/watch?v=iJO91iNMb4c

6-latki poznają zawody swoich rodziców, a być może i swoje przyszłe: strażak - firefighter /ˈfaɪəˌfaɪ.tər/, policjant - police officer /pəˈliːs ˌɒf.ɪ.sər/, sprzedawca – shop assistant /ˈʃɒp əˌsɪs.tənt/, kierowca taksówki – taxi driver /ˈtæk.si ˌdraɪ.vər/, rolnik – farmer /ˈfɑː.mər/, doktor – doctor /ˈdɒk.tər/, budowniczy – builder /ˈbɪl.dər/, sekretarka – secretary /ˈsek.rə.tər.i/. Poznawana struktura gramatyczna: Czy on / ona jest – Is he / she ……. ? Is she a farmer? Is he a doctor? Tak / Nie. Yes, he is./ Yes, she is. // No, he isn’t./No, she isn’t. Będziemy śpiewać London bridge (Most londyński) https://www.youtube.com/watch?v=iJO91iNMb4c

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

Wymowę wyrazów można łatwo sprawdzić wpisując w przeglądarkę internetową: pronunciation dictionary – czyli słownik wymowy.

 

 

 

Thought of March

 

Thought of the month March 2023

 

Poprzez wiosnę Bóg mówi: " Jeszcze raz!"

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,

W powietrzu czuć już wiosnę, więc wszystkie Dzieci również będą uczyć się angielskiego w ciepłym rytmie.

3-latki wyruszają na wiosenną wycieczkę. Mogą puszczać latawiec – kite /kaɪt/, skakać po kałużach – puddle /ˈpʌd.əl/, robić piknik – picnic oraz łowić ryby – fishing /ˈfɪʃ.ɪŋ/.  Poza tym poznają wiatr – wind /wind/, deszcz – rain /rein/ oraz parasolkę – umbrella /ʌmˈbrel.ə/. Z Wiosną zbliża się pora porządków, więc nauczymy się także rymowanki o sprzątaniu, a przy okazji kilku czynności: myć okna – clean the windows, ścierać kurze z mebli – dust the self, robić pranie – do the laundry, myć naczynia – wash the dishes.  W międzyczasie będziemy śpiewać fragment piosenki Old Mother Hubbard https://www.youtube.com/watch?v=30l7EinbOYg

4-latki będą uczyć się o owocach: jabłko – apple /ˈæp.əl/, gruszka – pear /peər/, śliwka – plum /plʌm/, wiśnia – cherry /ˈtʃer.i/, truskawka – strawberry /ˈstrɔː.bər.i/, banan – banana /bəˈnɑː.nə/, pomarańcza – orange /ˈɒr.ɪndʒ/, cytryna – lemon /ˈlem.ən/, winogrono – grape /ɡreɪp/, brzoskwinia – peach /piːtʃ/. W międzyczasie będziemy śpiewać fragment piosenki Old Mother Hubbard https://www.youtube.com/watch?v=30l7EinbOYg

5-latki poznają części ciała: głowa – head /hed/, uszy – ears /ɪərs/, oczy – eyes /aɪs/, nogi – legs, stopy – feet /fiːt/, ramiona – arms /ɑːmz/, palce u rąk – fingers /ˈfɪŋ.ɡərs/). Poznawana struktura gramatyczna: I’ve got…. – Mam ….. . Będziemy śpiewać część piosenki We are beautiful https://www.youtube.com/watch?v=NB5uizJmHsw

6-latki poznają jedzenie: ser – cheese /tʃiːz/, zupa - soup /suːp/, ziemniak – potato /pəˈteɪ.təʊ/, kurczak – chicken /ˈtʃɪk.ɪn/, ryż – rice /raɪs/, sok – juice /dʒuːs/, sałatkę – salad oraz rybę - fish. Uczymy się mówić co lubimy – I like …., a co nie – I don’t like …. . Będziemy śpiewać część piosenki We are beautiful https://www.youtube.com/watch?v=NB5uizJmHsw

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

 

 

 

Thought of February

 

Thought of the month Feb 2023

 

Nie ważne jak długa jest zima. Po niej musi przyjść wiosna.

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,

3-latki w lutym i marcu będą poznawać polskie zwierzęta oraz to co one jedzą: sarna – roe deer /rəʊ ˌdɪər/, wiewiórka – squirrel /ˈskwɪr.əl/, ptaszek – bird /bɜːd/, niedźwiedź – bear /beər/, siano – hay /heɪ/, orzeszki – nuts //nʌtz/, nasionka – seeds //siːds/, miód – honey /hʌn.i/. Z wiosną zbliża się pora porządków, więc nauczymy się także rymowanki o sprzątaniu, a przy okazji kilku czynności: myć okna – clean the windows, ścierać kurze z mebli – dust the self, robić pranie – do the laundry, myć naczynia – wash the dishes. Piosenka na ten okres to: „Pussy cat, pussy cat” https://www.youtube.com/watch?v=8DQxBdHyGVg

4-latki zaczęły już poznawać członków rodziny. Mama – mum /mʌm/, mummy /ˈmʌm.i/, tata – dad /dæd/, daddy /ˈdæd.i/, babcia – grandma /ˈɡræn.mɑː/, dziadek – grandad /ˈɡræn.dæd/, dzidziuś – baby /ˈbeɪ.bi/, siostra – sister /ˈsɪs.tər/, brat – brother /ˈbrʌð.ər/.

Piosenka na najbliższy czas to: Old MacDonald https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo

5-latki poznają życie na gospodarstwie. Kaczka – duck /dʌk/, koza – goat /ɡəʊt/, osioł – donkey /ˈdɒŋ.ki/, słońce – sun /sʌn/, motyl – butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/, kwiatek – flower /flaʊər/, pole – field /fiːld/. Poznana struktura gramatyczna: Is it  …….e.g. a butterfly? Yes, it is. /No, it isn’t. Czy to…….np. motyl? Tak, to motyl. / Nie, to nie motyl. Piosenka, a właściwie kołysanka,  na najbliższy czas to Hush Little Baby  https://www.youtube.com/watch?v=f_raDpgx_3M Poznamy również krótki wierszyk o zapominalskim chłopczyku – Forgetful Jack.

6-latki poznawały pokoje i je opisywały. Teraz będziemy uczyć się rzeczy w sypialni: poduszka – pillow /ˈpɪl.əʊ/, kocyk – blanket /ˈblæŋ.kɪt/, łóżko – bed, regał – shelf /ʃelf/, szafa – wardrobe /ˈwɔː.drəʊb/. Zaraz po opanowaniu tego materiału poznamy: na – on, w – in, pod – under /ˈʌn.dər/. Dzieci nauczą się pytać: Where’s ……..?Gdzie jest ……….? I będą na nie odpowiadać: It’s on / in / under …………. . – To jest na/ w / pod ………….. . Piosenka, a właściwie kołysanka,  na najbliższy czas to Hush Little Baby  https://www.youtube.com/watch?v=f_raDpgx_3M  Poznamy również krótki wierszyk o zapominalskim chłopczyku – Forgetful Jack.

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 W razie pytań lub uwag zapraszam do kontaktu przez e-mail podany na stronie przedszkola.

 

Thought of January 

 

Thought of the month Jan 2023

 

Ciesz się z małych rzeczy, gdyż gdy pewnego dnia spojrzysz w przeszłość,

możesz zdać sobie sprawę, jak były to WIELKIE RZECZY. 

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,

Ostatni czas świętowaliśmy i odpoczywaliśmy od nauki i zabawy w Przedszkolu, jednak pora wracać do przedszkolnych obowiązków…. i przyjemności.

3-latki poznają jeszcze więcej kolorów: black /blæk/, white /waɪt/, brown /braʊn/. Będziemy także poznawać zabawy na śniegu: lepienie bałwana - snowman /ˈsnəʊ.mæn/, rzucanie snieżkami – snowball /ˈsnəʊ.bɔːl/, ślizganie na lodzie – ice /aɪs/, zjeżdżanie na sankach – sledge /sledʒ/ oraz chuchanie na palce zmarznięte od mrozu – frost /frɒst/. Piosenka na ten miesiąc to: Humpty Dumpty https://www.youtube.com/watch?v=nrv495corBc

4-latki zaczną naukę części ciała: głowa – head /hed/, ramiona – shoulders /ˈʃəʊl.dərs/, kolana – knees /niːs/, palce stóp – toes /təʊs/, włosy – hair /heər/, ucho – ear /ɪər/, usta – mouth /maʊθ/, nos – nose /nəʊz/, oczy – eyes /aɪs/, brzuch – belly /ˈbel.i/. W rytm części ciała będziemy śpiewać piosenkę. Poza tym nauczymy się piosenki o Marysi i jej owieczce https://www.youtube.com/watch?v=aTrtKikAW6E     

5-latki będą się uczyć o kształtach: koło – circle /ˈsɜː.kəl/, kwadrat - square /skweər/, trójkąt – triangle /ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/, prostokąt – rectangle /ˈrek.tæŋ.ɡəl/ oraz będą je opisywać, np. It’s a big blue circle. Piosenka na najbliższy czas to This old man https://www.youtube.com/watch?v=aTG1jffWuFs

6-latki poznają pokoje i kilka ustawionych w nich rzeczy: sypialnia – bedroom /ˈbed.ruːm/, łazienka – bathroom /ˈbɑːθ.ruːm/, kuchnia – kitchen /ˈkɪtʃ.ən/, jadalnia – dining room /ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/, salon – living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/, lampa – lamp, roślinka – plant, kanapa – sofa /ˈsəʊ.fə/, telewizor – TV /ˌtiːˈviː/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to There is …/There are…. (Tam jest…/Tam są ….). Piosenka na najbliższy czas to This old man https://www.youtube.com/watch?v=aTG1jffWuFs

W tym roku szkolnym dzieci z zerówek obok mówienia uczą się także czytania słów, które poznajemy na zajęciach języka angielskiego.

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

 

 

Thought of November

 Thought of the month Nov 2022

 
Dzieci są zawsze kiepskie ze słuchania starszych, ale świetnie sobie radzą z ich naśladowaniem.
 

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,

W listopadzie Dzieci poznają nowe rzeczy.

3-latki poznają przymiotniki i czynności: faster (szybciej), slowly (powoli), clap your  hands (klaszcz), hands up/down (ręce w górę/dół), fly (latać), swim (pływać), jump (skakać), stamp your feet (tupać). Poznają zwierzęta: kot - cat, pies - dog, ryba – fish, chomik – hamster, królik – rabbit, papuga – parrot. Już teraz uczymy się o pokojach: sypialnia – bedroom /ˈbed.ruːm/, łazienka – bathroom /ˈbɑːθ.ruːm/, kuchnia – kitchen /ˈkɪtʃ.ən/, jadalnia – dining room /ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/, salon – living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/, a poza tym rzeczy, które można w nich robić. Będziemy śpiewać kolejną piosenkę po angielsku – Ba ba black sheep https://www.youtube.com/watch?v=CRHvTTOR8Ns

4-latki wkrótce poznają dzikie zwierzęta egzotyczne: małpka - monkey /ˈmʌŋ.ki/, słoń – elephant /ˈel.ɪ.fənt/, zebra /ˈzeb.rə/ lub /ˈziː.brə/, żyrafa – giraffe /dʒɪˈrɑːf/, papuga – parrot /ˈpær.ət/, tygrys – tiger /ˈtaɪ.ɡər/, lew – lion /ˈlaɪ.ən/, wąż – snake /sneɪk/, krokodyl – crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/. Będziemy się uczyć piosenki o najmniejszym pająku Itsy Bitsy Spider https://www.youtube.com/watch?v=w_lCi8U49mY  

5-latki będą uczyć się o przyborach: książka - book /bʊk/, bidon - water bottle /ˈwɔː.tə ˌbɒt.əl/, ołówek - pencil /ˈpen.səl/, gumka - rubber /ˈrʌb.ər/, piórnik - pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/, plecak – bag, kanapnik – lunch box / /lʌntʃ. bɒks/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to: How many…..? (Ile ….?). Będziemy śpiewać piosenkę The farmer in his house.    

Nauczymy się też zabawnego wierszyka Winter Walk o zimowym spacerze.    

                                                                                  

6-latki już niedługo poznają czynności: rzucać – throw /θrəʊ/, kopać – kick /kɪk/, biegać – run /rʌn/, łapać – catch /kætʃ/, śpiewać – sing /sɪŋ/, wspinać – climb /klaɪm/, skakać – jump /dʒʌmp/, rysować – draw /drɔː/. Będziemy wykorzystywać formę: I can…. Potrafię./I can’t…… Nie potrafię.

Będziemy śpiewać piosenkę The farmer in his house. Nauczymy się też zabawnego wierszyka Winter Walk o zimowym spacerze.    

!!! W tym roku w grupach 6-latków, realizowana jest innowacja – dzieci uczą czytać poznawane słowa po angielsku – Early Global Readers – Wczesne czytanie po angielsku. Choć jest to trudna czynność, dobrze sobie radzą. Póki co nauczyliśmy się czytać uczucia z poprzedniego rozdziału.

!!! Pod koniec listopada dzieci z grup 4, 5, 6-latków będą obchodzić na zajęciach angielskiego Święto Dziękczynienia – Thanksgiving Day.  

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze wyniki. Dzieci uczą się przez osłuchanie.

W tekście powyżej pojawia się transkrypcja fonetyczna. Wymowa nie jest zapisywana polskimi literami ponieważ angielski zawiera wiele dźwięków, które są obce dla języka polskiego. Dzieci doskonale je opanowują, a nieumyślne spolszczanie słów wyrządziłoby więcej złego niż dobrego. Znaczenie tych „znaczków” można sprawdzić na internecie lub po prostu sprawdzając wymowę wpisując w przeglądarce „pronunciation dictionary” – słownik wymowy, a następnie odtworzyć nagrania pożądanych słów.

W razie pytań lub sugestii proszę o kontakt na email podany na stronie przedszkola.