Styczeń

Drodzy Rodzice,

Ostatni czas pełen był odpoczynku od przedszkolnej nauki i zabawy, jednak Dzieciom po powrocie nie brak zapału.

3-latki poznają zabawy na śniegu. Lepią bałwana - snowman /ˈsnəʊ.mæn/, rzucają snieżkami – snowball /ˈsnəʊ.bɔːl/, ślizgają na lodzie – ice /aɪs/, zjeżdżają na sankach – sledge /sledʒ/ oraz chuchają na palce zmarznięte od mrozu – frost /frɒst/. Poznają również piosenkę Humpty Dumpty. W późniejszym czasie poznamy też kilka części ciała.

4-latki poznają członków rodziny. Mama – mum /mʌm/, mummy /ˈmʌm.i/, tata – dad /dæd/, daddy /ˈdæd.i/, babcia – grandma /ˈɡræn.mɑː/, dziadek – grandad /ˈɡræn.dæd/, dzidziuś – baby /ˈbeɪ.bi/, siostra – sister /ˈsɪs.tər/, brat – brother /ˈbrʌð.ər/. Nauczymy się też piosenki Row your boat.

5- cio latki uczą się o gospodarstwie. Poznają: kaczka – duck /dʌk/, koza – goat /ɡəʊt/, osioł – donkey /ˈdɒŋ.ki/, słońce – sun /sʌn/, motyl – butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/, kwiatek – flower /flaʊər/, pole – field /fiːld/. Poznana struktura gramatyczna: Is it  …….e.g. a butterfly? Yes, it is. /No, it isn’t. Czy to…….np. motyl? Tak, to motyl. / Nie, to nie motyl. Będziemy śpiewać piosenkę o babci i dziadku.  

6-latki poznają pokoje i meble: sypialnia – bedroom /ˈbed.ruːm/, łazienka – bathroom /ˈbɑːθ.ruːm/, kuchnia – kitchen /ˈkɪtʃ.ən/, jadalnia – dining room /ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/, salon – living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/, lampa – lamp, roślinka – plant, kanapa – sofa /ˈsəʊ.fə/, telewizor – TV /ˌtiːˈviː/. Wykorzystywana struktura gramatyczna to There is …/There are…. (Tam jest…/Tam są ….). Będziemy śpiewać piosenkę o babci i dziadku.  

Warto powtarzać z dziećmi przerabiany materiał w domu - codziennie, gdyż to gwarantuje najlepsze efekty. Dzieci uczą się przez osłuchanie.